"naivety" - Svensk översättning

EN

"naivety" på svenska

volume_up
naivety {substantiv}
EN

naivety {substantiv}

volume_up
naivety
You have even mentioned potential errors, and admitted to possible naivety.
Ni har till och med nämnt eventuella misstag och erkänt möjlig naivitet.
There is a degree of ignorance or naivety that appals me.
Det finns en viss okunnighet eller naivitet som gör mig förskräckt.
Is it due to mere inadequacy and naivety?
Är det bara på grund av otillräcklighet och naivitet?

Användningsexempel för "naivety" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs it because there is, historically, a general degree of naivety as regards this substance?
Beror det på att det historiskt sett råder en allmänt naiv syn på denna produkt?
EnglishYou have even mentioned potential errors, and admitted to possible naivety.
Ni har till och med nämnt eventuella misstag och erkänt möjlig naivitet.
EnglishThe interference of political motives is too visible to overcome naivety.
De politiska motiven har varit övertydliga även för de mest naiva.
EnglishDespite the Commission's praiseworthy work on drawing up the strategy, it amazes me with its naivety.
Trots kommissionens lovvärda arbete med strategin förundras jag över dess naivitet.
EnglishThis should make the EU aware of its naivety in its Eastern policy.
Detta borde göra EU medvetet om hur naiv unionen är i sin östpolitik.
EnglishThe fiasco of the climate summit has exposed Europe's weakness and the naivety of its political elite.
Fiaskot vid klimattoppmötet har avslöjat EU:s svaghet och dess politiska elits naivitet.
EnglishI feel that the EU strategy relating to Cuba is to spread an incredible degree of naivety.
Jag tycker att EU:s strategi gentemot Kuba är mycket naiv.
EnglishThere is a degree of ignorance or naivety that appals me.
Det finns en viss okunnighet eller naivitet som gör mig förskräckt.
EnglishI cannot understand the naivety of many of the tabled amendments.
Jag förstår inte blåögdheten i flera ändringsförslag.
EnglishTherefore, one thing is clear as far as we are concerned: we do not want Cold War rhetoric, but neither do we want naïvety.
Vi vill inte ha tillbaka kalla krigets retorik. Men få inte heller vara naiva.
EnglishIs this real naivety or are you just feigning naivety, in an attempt, as it were, to actively deny reality?
Är du verkligen så naiv eller låtsas du bara vara naiv i ett försök att aktivt förneka verkligheten?
EnglishWhen looked at more closely, it is actually a mixture of naivety and complicity in their methods.
När man undersöker dem närmare är det i själva verket en blandning av naivitet och delaktighet i deras metoder.
EnglishHowever, it is above all the naivety of European politicians which allows Russia to play such games.
Men det är framför allt europeiska politikers naivitet som gör det möjligt för Ryssland att spela ett sådant spel.
EnglishIt follows that Europe's weakness in its relations with Russia is caused by its own naivety and short-sightedness.
EU:s svaghet i dess förbindelser med Ryssland beror därför på dess egen naivitet och kortsiktiga politik.
English(SV) We say 'yes' to transparency, but we want to avoid the naivety that can expose people to danger or abuse.
Vi säger ja till ökad öppenhet men vill undvika en naivitet som kan utsätta människor för fara eller missbruk.
EnglishWe ask, in a spirit of naivety, with a touch of naivety, for the Doha Round to be completed as soon as possible.
Vi ber i all troskyldighet - med en gnutta troskyldighet - om att Doha-rundan ska avslutas så snart som möjligt.
EnglishIt is therefore true that there is a great deal of naivety in our resolution, but we need to be clear and firm.
Det är därför sant att det finns ett stort mått av naivitet i vår resolution, men vi måste vara klara och tydliga.
EnglishIs it due to mere inadequacy and naivety?
Är det bara på grund av otillräcklighet och naivitet?
EnglishWe adults often envy them their technical skills, but in their childish naivety they can easily be abused.
Vi vuxna avundas dem ofta deras tekniska kunnande men deras barnsliga naivitet gör att de lätt kan råka ut för övergrepp.
EnglishIf we are speaking about naivety, the fall of the Berlin wall seemed to be a naive dream for decades and then it became a reality.
På tal om naivitet ansågs Berlinmurens fall vara en naiv dröm under decennier. Den blev senare verklighet.

Synonymer (engelska) till "naivety":

naivety