"naive" - Svensk översättning

EN

"naive" på svenska

volume_up
naive physics {substantiv}
EN

naive {adjektiv}

volume_up
Europe must not be naive and must ensure that there is reciprocity.
Unionen får inte vara naiv, utan måste se till att det finns en ömsesidighet.
(Laughter) Now, here is another naive advertising man's question again.
(Skratt) Nu kommer en till naiv fråga från en reklamare.
I think that the Commission needs to be a bit less naive in this respect.
Jag tror att kommissionen måste vara lite mindre naiv i det avseendet.
naive (även: innocent)
Perhaps you think I am naive, but I am not alone.
Ni kanske tycker att jag är godtrogen, men jag är inte ensam.

Användningsexempel för "naive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany people were naive and believed this, but the time for reflection has now come.
Många människor var naiva nog att tro på detta, men nu är det tid för eftertanke.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Vi får inte vara så naiva att vi överlåter kontrollverksamheten till amerikanerna.
EnglishThose who tell us that we must leave the market alone are naïve ideologists.
De som säger till oss att vi måste låta marknaden vara i fred är naiva ideologer.
EnglishNevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Vi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
EnglishFor a very long time, Parliament demonstrated naïve optimism on this issue.
Under en mycket lång tid gav parlamentet prov på en naiv optimism i denna fråga.
EnglishIt would be naïve to say that there were no illegal domestic workers in Europe.
Det vore naivt att säga att det inte finns några illegala hushållsarbetare i Europa.
EnglishPerhaps, according to some critics, this initiative could seem to be a naive approach.
Kanske anser vissa kritiker att detta initiativ är ett naivt tillvägagångssätt.
EnglishImmigration as a means of increasing population is a naive route to take.
Invandring som ett medel för att öka befolkningsmängden är en naiv väg att gå.
EnglishWe should not be naïve. Instead, we must be as well prepared as we possibly can be.
Vi får inte vara naiva utan vi ska vara så väl förberedda som vi bara kan.
EnglishI think that the Commission needs to be a bit less naive in this respect.
Den avgörande frågan är dock om den övriga kammaren är så blind att den instämmer.
EnglishThis is absolutely crucial because, in this area, we appear naive and weak.
Detta är helt avgörande, eftersom vi framstår som naiva och svaga på det här området.
EnglishHowever, it is naïve to think that we can solve these problems through food labelling.
Det är emellertid naivt att tro att vi kan lösa dessa problem med livsmedelsmörkning.
EnglishMr Rack, I am neither naïve nor do I believe there are only good people in the world.
Herr Rack, jag är inte blåögd och inte heller tror jag att världen uteslutande är god.
EnglishSimply because - and I do not want to be naïve - the market demands it.
Helt enkelt därför att - och jag vill inte vara naiv - marknaden kräver det.
EnglishIt is not a bunch of naive amateurs we are dealing with here.
Vi kan inte blunda för att det knappast är några naiva amatörer vi har att göra med här.
EnglishI am not so naïve as to believe that the Community system is perfect.
Jag är inte så naiv att jag tror att gemenskapens system skulle vara perfekt.
EnglishAnd they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Och de uttnyttjar de oskyldiga, de naiva, de i sorg, behövande människor där ute.
EnglishThe naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Det naiva resonemanget i betänkandet är förödande för världsekonomin.
EnglishMoreover, I am not so naïve as to confuse campaign rhetoric with a Platonic dialogue.
För övrigt är jag inte så naiv att jag blandar ihop kampanjretorik med en platonsk dialog.
EnglishUndoubtedly it is not, but neither must we demonstrate naïve optimism.
Tveklöst är svaret nej, men vi får inte heller visa prov på naiv optimism.

Synonymer (engelska) till "naive":

naive