EN

nagging {adjektiv}

volume_up
I am sorry if we here in Parliament sound like we are nagging, but this is really important for us across group borders.
Jag är ledsen om vi är tjatiga här i parlamentet, men detta är verkligen viktigt för oss över gruppgränserna.
nagging (även: dead, dull, obtuse)

Användningsexempel för "nagging" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is a fantastic feeling, but the joy is tempered slightly by a nagging unease.
Det känns fantastiskt, men glädjen grumlas lite med en gnagande oro.
EnglishI have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
Jag hyser dock en gnagande oro för att ett sådant ingripande kanske inte är lösningen.
EnglishThat nagging dread of self-hood didn't exist when I was dancing.
Den gnagande oron kring självet fanns inte när jag dansade.
EnglishOne issue, however, has remained a nagging problem: the report's social contribution is very poor.
En fråga har dock envist fortsatt att vara ett problem: rapportens sociala bidrag är mycket skralt.
EnglishMr Florenz has been nagging me on this for the past few years.
Karl-Heinz Florenz har tjatat på mig om det här i flera år.
EnglishI shall be unable to rid myself of such nagging suspicions until I receive a response to these questions.
Jag kommer inte att kunna göra mig kvitt dessa gnagande misstankar förrän jag får svar på dessa frågor.
EnglishThe nagging question of whether these agencies are effective and useful unfortunately remains unanswered, year after year.
Den eviga frågan om dessa byråer är effektiva och nyttiga förblir dessvärre obesvarad, år efter år.
EnglishI am sorry if we here in Parliament sound like we are nagging, but this is really important for us across group borders.
Jag är ledsen om vi är tjatiga här i parlamentet, men detta är verkligen viktigt för oss över gruppgränserna.
EnglishI have a nagging doubt about whether or not this position was taken in cahoots with the next Council presidency!
På grund av detta hyser jag fortfarande ångestfyllda tvivel om denna ståndpunkt var överenskommen eller ej med nästa ordförandeskap i rådet.
EnglishHowever, there is a nagging question still to be answered: where is the money, where are the budgets to give Europe the resources to fulfil its ambition?
En påträngande fråga återstår dock att besvara: var finns de pengar, var finns de medel som skall ge EU de resurser som krävs för att nå målen?
EnglishMr President, today we are discussing the situation of frontier workers, a nagging problem for the European Union, which has yet to find a satisfactory solution.
Herr talman! Frågan om gränsarbetare som vi behandlar i dag är en ihållande problematik i Europeiska unionen som ännu inte har funnit någon tillfredsställande lösning.
EnglishI have been nagging the Swedish Presidency for a long time to address the issue, as I believe that this should be an important matter for the image of Sweden - Sweden wants to be a country of peace.
Jag har länge tjatat på det svenska ordförandeskapet om att ärendet borde tas upp, eftersom jag anser att det borde vara en viktig svensk profilfråga - Sverige vill ju gärna vara ett fredsland.

Synonymer (engelska) till "nagging":

nagging
English
nag