"n/a" - Svensk översättning

EN

"n/a" på svenska

volume_up
n/a {adj.} [förkortning]
EN

n/a {adjektiv} [förkortning]

volume_up
1. "not applicable"

Användningsexempel för "n/a" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe second oral amendment on suppression of recital N was tabled at the same time.
Det andra muntliga ändringsförslaget om att stryka skäl N lades fram samtidigt.
EnglishIt is a scandal what happened with the declaration of the H1N1 influenza pandemic.
Det som hände när man angav att H1N1 var en pandemisk influensa var en skandal!
EnglishI am critical of the EU's response in 2009-2010 to 'swine flu', the H1N1 virus.
Jag är kritisk till EU:s insatser mot svininfluensan, H1N1-viruset, 2009-2010.
EnglishBut, of course, I am the chairman and I cannot say those things, so I wo n't.
Men jag är ju ordförande och får inte säga sådana saker, så jag skall låta bli.
EnglishThe protection of the Baltic Sea should n't really have to sink in EU bureaucracy.
Skyddet av Östersjön får helt enkelt inte dränkas i Europeiska unionens byråkrati.
EnglishMusic, you know -- true music -- not just rock ' n ' roll -- it chooses you.
Musik, förstår du... riktig musik... inte bara rock ' n ' roll... den väljer dig.
EnglishIf you want you can specify that the ranges or tables are updated every n seconds.
Om du vill definierar du att områdena eller tabellerna ska uppdateras var n sekund.
EnglishWe tried it against flu A viruses -- H1N1, H3N2 -- as well as flu B viruses.
Vi provade det mot influensa-A virus -- H1N1, H3N2 -- såväl som influensa-B virus.
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N+2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishAs regards the structural funds, we think that the N+2 rule must be applied.
Vad beträffar strukturfonderna. Vi anser att N+2-bestämmelsen måste tillämpas.
EnglishAnd that means that rock ' n ' roll can save the world... all of us together.
Och det innebär att rock ' n ' roll kan rädda världen... alla vi tillsammans.
EnglishFurthermore, the tax should also apply to SUVs, that is to say, N1 vehicles.
Dessutom bör den även tillämpas för så kallade SUV-bilar, det vill säga N1-fordon.
EnglishN. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
EnglishThe main office is located in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E).
Huvudkontoret finns i Kiruna (geografiska koordinater 67.84° N, 20.41° E).
EnglishI'm telling you, you're coming along at a very dangerous time for rock ' n ' roll.
Jag säger dig bara, du har kommit in i en farlig period av rock ' n ' roll.
EnglishDo n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Var inte orolig, vi bryter inte mot lagen men vi får resultat och vi kan bevisa det.
EnglishShows the smallest N % (numeric value as parameter) of the entire values.
Visar de minsta N% (numeriskt värde som parameter) av det totala antalet värden.
English" Could n't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?
" Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas? "
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N + 2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishPrevention still receives too little attention i n the packaging directive.
I förpackningsdirektivet får förebyggande fortfarande för lite uppmärksamhet.

Liknande översättningar för "n/a" på svenska

a artikel