"mythology" - Svensk översättning

EN

"mythology" på svenska

volume_up
mythology {substantiv}
volume_up
god in Nordic mythology {substantiv} [exempel]
SV
EN

mythology {substantiv}

volume_up
mythology (även: myth)
There is a lot of mythology about what is safe and what is not safe.
Det finns en stor mytologi om vad som är säkert och inte säkert.
If you read folklore and mythology, any kind of myths, any kind of tall tales, running is always associated with freedom and vitality and youthfulness and eternal vigor.
Om du läser folklore och mytologi vilken myt som helst, vilket slags skröna som helst så är löpning alltid sammankopplat med frihet och vitalitet och ungdomlighet och evig styrka.

Användningsexempel för "mythology" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMadam President, Daphne is the young woman in Greek mythology who was chased by the God Apollo.
Dafne är den unga kvinnan i den grekiska mytologin som jagades av guden Apollon.
EnglishWe should not allow that to become part of the mythology of this House.
Vi får inte tillåta att det att bli en del av parlamentets mytbildning.
EnglishThis was so in the ancient world, but it is also the case in German mythology.
Så var det redan i antiken, men också i den tyska mytologin.
EnglishThere is a lot of mythology about what is safe and what is not safe.
Det finns en stor mytologi om vad som är säkert och inte säkert.
EnglishI would like to tell you a story from Greek mythology.
Jag skulle vilja berätta en historia ur den grekiska mytologin för er.
EnglishMr President, there were two monsters in Ancient Greek mythology which killed and swallowed people, Scylla and Charybdis.
Herr talman! I den antika grekiska mytologin förekom det två vidunder, Skylla och Karybdis, som dödade och slukade människor.
EnglishBut we are forgetting the whole legacy from the Muslim culture and even the Nordic-Germanic mythology and concept of justice.
Här glömmer man t.ex. hela arvet från den muslimska kulturen och även den nordisk-germanska mytologin och rättsuppfattningen.
EnglishIn my view, the name of the operation should be changed, for anyone with any knowledge of Greek mythology knows what Hydra means.
Jag anser att namnet på operationen bör ändras, för alla som har någon kunskap om den grekiska mytologin vet vad Hydra betyder.
EnglishAnother part of the mythology is that currently there is no legislation about the protection of biotechnological patents here in Europe.
En annan del av myten är att det för närvarande inte finns någon lagstiftning om skydd av bioteknologiska patent här i Europa.
EnglishI hope that when reality – rather than mythology – rears it head after 1 May, Member States can start to ease these restrictions.
När verkligheten – snarare än myten – uppenbarar sig efter den 1 maj hoppas jag att medlemsländerna kan börja att lätta på dessa restriktioner.
EnglishIn my own country, mythology tells of the teeming hordes of faceless Brussels bureaucrats but it never mentions the number of European judges.
I mitt eget land talas det mytiskt om de myllrande horderna av anonyma Brysselbyråkrater men man talar aldrig om antalet europeiska domare.
EnglishIt makes it clear that we are not creating some huge monolithic monster – the mythology of the superstate that some people seem to fear.
Det visar tydligt att vi inte håller på att skapa något slags enormt monolitiskt monster enligt mytbildningen om superstaten som en del verkar rädda för.
EnglishBecause mythology itself, which is a narrative record of history, highlights the relations which exist between Europe and North Africa.
Jo, därför att själva mytologin där den historiska utvecklingen finns nedtecknad i berättelsens form visar förhållandet mellan Europa och Afrikas norra del.
EnglishI would like to made a peripheral comment on Frontex: Frontex always takes the names of its operations from Greek mythology; Nautilus is one example.
Jag skulle vilja göra en marginell kommentar när det gäller Frontex. Frontex döper alltid sina operationer efter namn i den grekiska mytologin; Nautilus är ett exempel.
EnglishIf you read folklore and mythology, any kind of myths, any kind of tall tales, running is always associated with freedom and vitality and youthfulness and eternal vigor.
Om du läser folklore och mytologi vilken myt som helst, vilket slags skröna som helst så är löpning alltid sammankopplat med frihet och vitalitet och ungdomlighet och evig styrka.
EnglishIn a broadcast society -- this is how the founding mythology goes -- in a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information.
I ett etermediasamhället -- låter den grundande mytologin på detta sätt -- i ett etermediasamhälle fanns dessa grindvakter, dessa redaktörer, och de kontrollerade informationsflödet.

Synonymer (engelska) till "mythological":

mythological