"myth" - Svensk översättning

EN

"myth" på svenska

volume_up
myth {substantiv}
volume_up
urban myth {substantiv}
EN

myth {substantiv}

volume_up
myth (även: story)
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
Let me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
Jag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
There is much myth in this adventure and in fact it is our adventure.
Det finns mycket av myt i det här äventyret och det är faktiskt vårt äventyr.
We must also clear up the myth that this is a response to terrorism.
En annan legend som vi bör göra upp med är att detta skulle vara svaret på terrorism.
But like I said, the man is a myth, a legend.
Men som jag sa, han är en myt, en legend.
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!
myth
To rely on the strength of symbols, on either side, is to hold on to a myth.
Att stödja sig på symboler på båda sidor är att hålla sig fast vid myter.
They have songs, poems, novels, sculptures, paintings, myths, legends.
De har sånger, dikter, romaner, skulpturer, målningar, myter och legender.
Geotec: Myths about geothermal energy hinders sustainable development
Geotec: Myter om geoenergi hindrar hållbar samhällsutveckling
That is a total myth, nothing else, and it is misleading for the public!
Det är en myt, ingenting annat, för att inte säga att det är ett vilseledande av befolkningen!
This 1998 budget is more realistic than ever before and puts an end to the myth that money in Europe is only ever wasted.
Denna budget 1998 är mer realistisk än någonsin, och sagan om att man bara slösar med pengar i Europa är det därmed slut på.
myth (även: mythology)
If you read folklore and mythology, any kind of myths, any kind of tall tales, running is always associated with freedom and vitality and youthfulness and eternal vigor.
Om du läser folklore och mytologi vilken myt som helst, vilket slags skröna som helst så är löpning alltid sammankopplat med frihet och vitalitet och ungdomlighet och evig styrka.
As a result they are helping to create a myth surrounding the euro that is not anchored in critical Western thinking.
Därmed medverkar de i en mytbildning kring euron som inte är förankrad i västerländskt kritiskt tänkande.
myth

Användningsexempel för "myth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
Jag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
EnglishAnd there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
I viss utsträckning råder en stor myt om strategier i affärslivet nuförtiden.
EnglishIt is a myth that the economy always benefits when patent rights are granted.
Det är en myt att ekonomin alltid gynnas när patenträttigheter beviljas.
EnglishTo rely on the strength of symbols, on either side, is to hold on to a myth.
Att stödja sig på symboler på båda sidor är att hålla sig fast vid myter.
EnglishAnd the first myth is if you try really hard you can live to be 100.
Och den första myten är att om man verkligen försöker så kan man leva till 100.
EnglishThere is much myth in this adventure and in fact it is our adventure.
Det finns mycket av myt i det här äventyret och det är faktiskt vårt äventyr.
EnglishAnd if you think about it, it's very, very important that the strategy myth is maintained.
Och när man väl tänker på det är det extremt viktigt att strategimyten upprätthålls.
EnglishIt is important that we dispense with the myth of the happy prostitute.
Det är viktigt att vi gör oss av med myten om den lyckliga prostituerade.
EnglishI would like here and now to dispel the myth that this mission will be French dominated.
Jag vill här och nu slå hål på myten att detta uppdrag kommer att domineras av Frankrike.
EnglishWe must also clear up the myth that this is a response to terrorism.
En annan legend som vi bör göra upp med är att detta skulle vara svaret på terrorism.
EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Jag vill fråga er: Vad hände i det här fallet med den myt som ligger till grund för Europatanken?
EnglishThe sustainable European Model of Agriculture of 1997 is a propaganda myth.
1997 års hållbara europeiska jordbruksmodell är en propagandamyt.
EnglishOnly in this way will the myth of a European model of the information society become reality.
Först då kan myten om den europeiska modellen för informationssamhället bli verklighet.
EnglishThat is how things are, and this myth must not stand in the way of decisions.
Det är så det är och denna myt får inte stå i vägen för beslut.
EnglishThe third myth is that the marking increases European competitiveness.
Den tredje myten är att märkningen stärker europeisk konkurrenskraft.
EnglishThe myth of an information-based society has become a reality.
Myten om ett mänskligt samhälle uppbyggt kring informationen har blivit verklighet.
EnglishThe notion that the Constitution was essential for an enlarged Union is clearly a myth.
Uppfattningen att konstitutionen var nödvändig för den utvidgade unionen är helt klart en myt.
EnglishWe have the Lisbon process and the myth-enshrouded Services Directive, which are genuinely needed.
Vi har Lissabonprocessen och det mytomspunna tjänstedirektivet som verkligen behövs.
EnglishWell guess what, they look you in the eyes a little too much just to compensate for that myth.
Men vet ni vad, de ser dig i ögonen lite för mycket bara för att väga upp för den myten.
EnglishThat is a total myth, nothing else, and it is misleading for the public!
Det är en myt, ingenting annat, för att inte säga att det är ett vilseledande av befolkningen!