"mysterious" - Svensk översättning

EN

"mysterious" på svenska

volume_up
mystery {substantiv}
SV
EN

mysterious {adjektiv}

volume_up
mysterious
volume_up
mystisk {adj.} [vard.]
A book's search for its readers is involved and mysterious.
Bokens sökande efter sina läsare är invecklad och mystisk.
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant --
En mystisk plåga eller virus, tycks ha
There is the mysterious category X, which sounds like something menacing out of the X-Files or some such science fiction.
Det finns en mystisk kategori X - det låter som Arkiv X, som något olycksbådande science fiction-aktigt.
mysterious
mysterious
volume_up
mysko {adj.} [vard.]

Användningsexempel för "mysterious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English- Mr President, there is a lot more to mysterious Turkmenistan than just oil and gas.
- (EN) Herr talman! Det mystiska Turkmenistan är så mycket mer än bara olja och gas.
EnglishTaxpayers' hard-earned money must not disappear into mysterious channels.
Skattebetalarnas surt förvärvade pengar får inte försvinna genom mystiska kanaler.
EnglishThe mysterious deaths of political activists remain unexplained 10 years later.
De mystiska dödsfallen bland politiska aktivister har ännu tio år senare inte klarats upp.
EnglishHis mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Det mystiska, brutala och målmedvetna mordet på honom satte ett stopp för detta.
EnglishThe mysterious bomb explosions are damaging the largest economic factor in the country, tourism.
De mystiska bombexplosionerna skadar landets största ekonomiska faktor, turismen.
EnglishMadam President, the Carraro report contains the mysterious English word 'cybersquatter.'
I Carraras betänkande, fru talman, finns detta besynnerliga engelska ord: "cybersquatter".
EnglishThe Lord does seem to move in mysterious way where Members are concerned!
Herrens vägar tycks vara outgrundliga när ledamöter är inblandade!
EnglishThere is the mysterious agreement of 2001 on bananas. Chiquita collapsed just like Enron.
Det mystiska bananavtalet 2001, Chiquita i konkurs precis som Enron.
EnglishMadam President, the Carraro report contains the mysterious English word 'cybersquatter
I Carraras betänkande, fru talman, finns detta besynnerliga engelska ord: " cybersquatter ".
EnglishThousands of people are now wondering who the mysterious " E " is.
Runt omkring sitter tusentals mänskor och diskuterar vem mystiska E är.
EnglishMany people who have called the regime into question have disappeared in mysterious circumstances.
Flera personer som har ifrågasatt regimen har under mystiska omständigheter försvunnit.
EnglishAgostinho Neto, Angola's first President, left us these mysterious verses which I have written down:
Agostinho Neto, landets första president, gav oss följande mystiska verser som jag återger:
EnglishAgostinho Neto, Angola' s first President, left us these mysterious verses which I have written down:
Agostinho Neto, landets första president, gav oss följande mystiska verser som jag återger:
EnglishI hope that the name of this mysterious Member State neighbouring Germany does not begin with the letter 'F'.
Jag hoppas att namnet på Tysklands mystiska grannland inte börjar med bokstaven ?F?.
EnglishThat's what's made it into this mysterious, powerful thing it is.
Det har skapat detta mystiska, kraftfulla kommunikationssätt.
EnglishDespite the mysterious quantities, your question was very clear.
Trots de kabbalistiska siffrorna uttryckte ni er mycket klart.
EnglishI hope that the name of this mysterious Member State neighbouring Germany does not begin with the letter 'F '.
Jag hoppas att namnet på Tysklands mystiska grannland inte börjar med bokstaven? F?.
EnglishBy what mechanism does he hope this will be achieved, or rather by what mysterious means?
Genom vilken mekanism, eller snarare vilket mysterium?
EnglishIt was here that alexander made one of his most mysterious decisions.
Det var nu som Alexander tog sitt mest mystiska beslut.
EnglishFor mysterious reasons, the Commission does not like bees.
Av outgrundliga skäl tycker inte Europeiska kommissionen om bin.