"mycelium" - Svensk översättning

EN

"mycelium" på svenska

volume_up
mycelium {substantiv}
SV
EN

mycelium {substantiv}

volume_up
1. biologi
mycelium
volume_up
mycel {enb. plur.}
So, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.
Så svamp och mycel isolerar koldioxid i formen av calciumoxalater.
The mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it's extremely tenacious.
Mycel genomtränger alla landskap, det håller ihop jord, det är extremt ihärdigt.
I think engaging mycelium can help save the world.
Jag tror att engagera oss i mycel kan hjälpa oss att rädda världen.

Användningsexempel för "mycelium" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
EnglishThe mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it's extremely tenacious.
Mycel genomtränger alla landskap, det håller ihop jord, det är extremt ihärdigt.
EnglishAnd notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
EnglishThey give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.
De banar vägen för träd, de skapar de fält av material som göder mycel.
EnglishSo, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.
Så svamp och mycel isolerar koldioxid i formen av calciumoxalater.
EnglishThe mycelium is producing enzymes -- peroxidases -- that break carbon-hydrogen bonds.
Det producerar enzymer -- peroxydaser -- som bryter kol-väteföreningar.
EnglishAnd the spores are germinating, and the mycelium forms and goes underground.
Sporerna gror, och myceliet bildas och tar sig ner i jorden.
EnglishI actually chased the mycelium, when it stopped producing spores.
Jag jagade myceliet när det slutade producera sporer.
EnglishI think engaging mycelium can help save the world.
Jag tror att engagera oss i mycel kan hjälpa oss att rädda världen.
EnglishThe mushrooms then are harvested, but very importantly, the mycelium has converted the cellulose into fungal sugars.
Svamparna skördas sen, men mycket viktigt, myceliet har konverterat cellulosan till svampsocker.
EnglishWhen you look at the mycelium, they're highly branched.
När man tittar på mycel är det väldigt förgrenat.
EnglishI want to present to you a suite of six mycological solutions, using fungi, and these solutions are based on mycelium.
Jag vill presentera en serie av sex mykologiska lösningar och dessa lösningarna är baserade på mycel.
EnglishMy foot is covering approximately 300 miles of mycelium.
EnglishWe exhale carbon dioxide, so does mycelium.
EnglishThe mycelium, in the right conditions, produces a mushroom -- it bursts through with such ferocity that it can break asphalt.
Mycel, under rätt omständigheter, producerar en svamp -- den bryter genom med sådan vildhet att den kan bryta asfalt.
EnglishThe seeds then are mothered by this mycelium.
EnglishWe submitted over 300 samples of mushrooms that were boiled in hot water, and mycelium harvesting these extracellular metabolites.
Vi skickade in över 300 exemplar av svampar, kokade i vatten, och mycel som skördar dessa extracellulära metaboliter.
EnglishI add mycelium to it, and then I inoculate the corncobs.
Kan man skörda majskolvarna och man behöver bara ett fåtal -- Jag tillsätter mycel till det och inokulerar majskolvarna.
EnglishGenerating ethanol from cellulose using mycelium as an intermediary -- and you gain all the benefits that I've described to you already.
Etanolproduktion från cellulosa genom att använda mycel som en mellanhand -- och man får alla fördelarna jag redan beskrivit.
EnglishIt's possible because the mycelium produces oxalic acids, and many other acids and enzymes, pockmarking rock and grabbing calcium and other minerals and forming calcium oxalates.
Det är möjligt eftersom mycel producerar oxalsyra och många andra syror och enzymer.