"my pleasure" - Svensk översättning

EN

"my pleasure" på svenska

EN

my pleasure [exempel]

volume_up
1. artigt
my pleasure
It is my pleasure to give the floor to the President-in-Office of the Council, Mr Persson.
Det är med nöje som jag genast överlämnar ordet till rådets tjänstgörande ordförande Persson.
It will be my pleasure to communicate any further information to Parliament personally, as soon as we are in a position to do so.
Jag skall med nöje framföra ytterligare information till parlamentet personligen så snart vi har någon sådan att tillgå.
In particular, it will be my pleasure to let the honourable Member know the details of the action planned for the occasion.
Jag skall med nöje vidarebefordra uppgifterna till parlamentet och till ledamoten, så att ni får veta vilka aktiviteter som planerats fram till dess.
my pleasure
my pleasure

Användningsexempel för "my pleasure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is my great pleasure to give the floor to the Prime Minster, António Guterres.
Jag har det stora nöjet att omedelbart ge ordet till premiärminister António Guterres.
EnglishMr President, it is my great pleasure to invite you to address the House.
Herr president! Det är mitt stora nöje att välkomna er att tala här i kammaren.
EnglishIt was my very great pleasure to cooperate on this as one of the shadow rapporteurs.
Jag hade det stora nöjet att få vara delaktig i detta som en av skuggföredragandena.
EnglishIt is my very great pleasure to give the floor to the French President, Mr Jacques Chirac.
Jag har det mycket stora nöjet att genast lämna ordet till president Jacques Chirac.
EnglishIt is therefore my great pleasure and honour to speak from this most distinguished place.
Det är mig därför en stor glädje och ära att tala från denna celebra plats.
EnglishFor that reason, it is my pleasure and honour to represent the Council in this debate myself.
Därför har jag själv fått glädjen och äran att företräda rådet i den här debatten.
EnglishIt is my very great pleasure to welcome Mr Persson, the Swedish Prime Minister.
Jag har det mycket stora nöjet att välkomna statsminister Persson.
EnglishIt has been my pleasure to work with the Members of this Parliament.
Nöjet att samarbeta med parlamentets ledamöter har varit helt på min sida.
EnglishIt is my great pleasure to give Mr Lipponen, President-in-Office of the Council, the floor.
Jag har det stora nöjet att ge ordet till Paavo Lipponen, rådets tjänstgörande ordförande.
EnglishIt is my pleasure to give the floor to the President-in-Office of the Council, Mr Persson.
Det är med nöje som jag genast överlämnar ordet till rådets tjänstgörande ordförande Persson.
EnglishNext, as the Union's negotiator, I would like to express my pleasure at the Schwaiger report.
I egenskap av unionens förhandlare vill jag sedan säga att Schwaigerbetänkandet gläder mig.
EnglishNext, as the Union' s negotiator, I would like to express my pleasure at the Schwaiger report.
I egenskap av unionens förhandlare vill jag sedan säga att Schwaigerbetänkandet gläder mig.
EnglishIn conclusion, I want to express my pleasure at the fact that this debate is being interpreted as a sign.
Avslutningsvis vill jag uttrycka min glädje över att denna debatt teckentolkas.
EnglishIt is my great pleasure to welcome Mr Henderson, who will present the statement on behalf of the Council.
Jag säger välkommen till herr Henderson, som kommer att föredra rådets uttalande.
EnglishIt is my pleasure to indicate that the Commission can accept the compromise amendments from 7 to 12.
Det gläder mig att kunna säga att kommissionen godtar kompromissändringsförslagen 7-12.
EnglishI also would like to express my pleasure at seeing the President-in-Office of the Council here.
Även jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att rådets tjänstgörande ordförande är här.
EnglishIt is, of course, also my pleasure to welcome the competent Commissioner, Joaquín Almunia.
Det är naturligtvis även ett nöje att få välkomna den ansvarige kommissionsledamoten, Joaquín Almunia.
EnglishYesterday it was my privilege and pleasure to be permitted two minutes' speaking time in this House.
Jag ber så mycket om ursäkt. I går hade jag äran och nöjet att få tala två minuter i denna kammare.
EnglishIt has been my pleasure to have been part of that advance.
Det har varit ett stort nöje för mig att delta i denna process.
EnglishIt was my very great pleasure to actually host one of those meetings and it was a quite remarkable exchange.
Jag vill lovorda ledamöterna av denna kammare för detta initiativ.

Liknande översättningar för "my pleasure" på svenska

my pronomen
Swedish
pleasure substantiv
my darling substantiv
gaming pleasure substantiv
my bad
my love substantiv
to give pleasure verb
my God interjektion
Swedish