"My apologies." - Svensk översättning

EN

"My apologies." på svenska

EN

My apologies. [exempel]

volume_up
My apologies.
Ombudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
Ursäkta mig, herr ombudsman, eftersom jag kommer att göra som de vill.
This information was provided on 6 May; please therefore accept my apologies for this error.
Denna information kom den 6 maj och jag ber er därför att ursäkta mig för detta misstag.
Mr President, my apologies for being somewhat late - I had another engagement.
Ursäkta att jag är litet sen - jag hade andra åtaganden.

Användningsexempel för "My apologies." på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
Först vill jag be om ursäkt för förseningen och tacka för att ni ger mig ordet.
EnglishI should have started with the apologies of my colleague, Commissioner McCreevy.
Jag borde ha inlett med ursäkterna från min kollega, kommissionsledamot Charlie McCreevy.
English(IT) Mr President, my apologies for going back to the subject of Abruzzo.
(IT) Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag återkommer till frågan om Abruzzo.
EnglishMr President, my apologies for being somewhat late - I had another engagement.
Herr ordförande! Ursäkta att jag är litet sen - jag hade andra åtaganden.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, my apologies for the slight delay in my arrival.
Herr talman, mina damer och herrar! Jag ber om ursäkt för min något försenade ankomst.
EnglishOmbudsman, my apologies, as I am going to comply with that request at this point.
Ursäkta mig, herr ombudsman, eftersom jag kommer att göra som de vill.
EnglishMadam President, my sincerest apologies for bothering you with a personal problem.
Fru ordförande! Ursäkta att jag besvärar er med ett personligt problem.
EnglishMr President-in-Office, my apologies for making you say things we already know.
Herr rådsordförande! Jag beklagar att jag har tvingat er att säga saker som redan är kända.
EnglishPlease accept my apologies that I was unable to attend the whole debate on the report.
Jag beklagar att jag inte kunde vara närvarande under hela behandlingen av betänkandet.
EnglishMr President, my apologies, there must have been a misunderstanding.
Herr ordförande, jag ber om ursäkt, det måste ha förekommit ett missförstånd.
EnglishIt is possible that I have made a mistake and in that case I offer my sincere apologies.
Det är möjligt att jag har gjort ett misstag, och i så fall ber jag verkligen om ursäkt.
English(DE) Mr President, my apologies for not having been paying enough attention earlier on.
(DE) Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte var tillräckligt uppmärksam tidigare.
EnglishThank you and my apologies to the interpreters if I was speaking too quickly.
Tack - och jag ber tolkarna om ursäkt om jag har talat för fort.
EnglishThis information was provided on 6 May; please therefore accept my apologies for this error.
Denna information kom den 6 maj och jag ber er därför att ursäkta mig för detta misstag.
English. - Madam President, firstly let me offer my apologies to you.
rådets ordförande. - (EN) Fru talman! För det första vill jag be om ursäkt.
EnglishMr President, apologies that my voice is not particularly good, although it is maybe just as well.
(EN) Herr talman! Jag ber om ursäkt för min dåliga röst, men det kanske är lika bra.
EnglishMr President, first of all my apologies for not being here earlier on.
(EN) Herr talman! Jag vill först av allt ursäkta mig för att jag inte närvarade här tidigare.
English(DE) Thank you very much, and my apologies for having spoken so quickly.
(DE) Tack så mycket och ursäkta för att jag talade så snabbt.
EnglishPlease accept my apologies. I have taken good note of your request.
Jag har noterat er begäran och ni kommer som första talare att få ordet vid nästa sammanträde.
EnglishMr President, my apologies to our rapporteur, who is a well-loved member of the House.
Herr ordförande! Jag beklagar vår sympatiska föredragande.

Liknande översättningar för "My apologies." på svenska

my pronomen
Swedish
my darling substantiv
my bad
my love substantiv
my God interjektion
Swedish