"mutually exclusive to" - Svensk översättning

EN

"mutually exclusive to" på svenska

EN

mutually exclusive to {adjektiv}

volume_up
mutually exclusive to

Användningsexempel för "mutually exclusive to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
De mål som anges i betänkandet och motiveringen utesluter varandra.
EnglishIt demonstrates that economic competitiveness and social cohesion are not mutually exclusive.
Den visar att man kan koppla samman ekonomisk konkurrens med social sammanhållning.
EnglishThe two are not mutually exclusive: neither group can function without the help of the other.
De två utesluter inte varandra. Ingen av grupperna kan fungera utan den andras hjälp.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Men haven och globaliseringsbegreppet utesluter inte varandra.
EnglishEnvironmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
Miljöskydd och konsumenternas ekonomiska välfärd är mål som inte behöver utesluta varandra.
EnglishI feel that protecting the environment and security of energy supplies are not mutually exclusive.
Jag anser inte att miljöskydd och trygg energiförsörjning utesluter varandra.
EnglishI believe we have two options which are not mutually exclusive.
Jag anser att det finns två möjligheter som inte behöver utesluta varandra.
EnglishThe teams showed that these interests are not mutually exclusive, even in times of crisis.
Grupperna visade att dessa intressen inte är ömsesidigt uteslutande, inte heller i kristider.
EnglishSince these topics are not mutually exclusive, we would ask Parliament to cover this topic too.
Med tanke på att det ena inte utesluter det andra ber vi parlamentet att behandla detta.
EnglishSubsidiarity and the Community method are not after all mutually exclusive.
Subsidiaritet och gemenskapsmetod utesluter ju inte varandra.
EnglishThese two goals are not, in my opinion, mutually exclusive.
Dessa två målsättningar står enligt min mening inte i konflikt med varandra.
EnglishWell, you came along and those two things seemed mutually exclusive.
Sedan dök du upp och de två sakerna tycks helt utesluta varandra.
EnglishAnd promoting growth and achieving the convergence criteria are not mutually exclusive, of course.
Gynna tillväxten och uppfylla konvergenskriterierna strider naturligtvis inte mot varandra.
EnglishOur position is that the two things must not be mutually exclusive.
Vår ståndpunkt är att det ena inte måste utesluta det andra.
EnglishThese two objectives are by no means mutually exclusive and should be pursued at one and the same time.
Dessa två målsättningar står inte i motsats till varandra utan bör eftersträvas parallellt.
EnglishSecondly, none of the three proposals made are mutually exclusive.
För det andra utesluter inget av de tre förslagen de övriga.
EnglishThe profits made by monopoly pharmaceutical groups and protection for public heath are mutually exclusive.
De vinster som läkemedelsmonopolen gör utesluter skyddet av folkhälsan.
EnglishWe believe that the concepts of the market, competition and protection of the environment are not mutually exclusive.
Vi anser att begreppen marknad, konkurrens och miljöskydd inte utesluter varandra.
EnglishLegislation and voluntary action are not mutually exclusive.
Lagstiftning och frivilliga åtgärder utesluter inte varandra.
EnglishIn our view, however, the two are not mutually exclusive.
Som vi ser det utesluter dock inte de två debatterna varandra.

Liknande översättningar för "mutually exclusive to" på svenska

mutually adverb
Swedish
to preposition
Swedish
to partikel
exclusive adjektiv