"mutual understanding" - Svensk översättning

EN

"mutual understanding" på svenska

EN

mutual understanding {substantiv}

volume_up
mutual understanding
That will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Detta kommer att hjälpa oss att höja nivån för ömsesidig förståelse och sammankoppling.
Parliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlamentet hade efterlyst en bättre ömsesidig förståelse mellan de två bankerna.
Finally, it is important that we develop greater mutual understanding.
Slutligen så är det viktigt att vi får en omfattande ömsesidig förståelse till stånd.

Användningsexempel för "mutual understanding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
Så kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlamentet hade efterlyst en bättre ömsesidig förståelse mellan de två bankerna.
EnglishThey create a framework for people’s intellectual growth and mutual understanding.
De skapar en ram för människors intellektuella utveckling och ömsesidiga förståelse.
EnglishThis provided opportunities for cultural learning and increased mutual understanding.
Detta har erbjudit tillfällen för kulturell inlärning och ett ökat samförstånd.
EnglishSuch mobility greatly contributes to mutual understanding within Europe.
Detta ger ett stort och viktigt bidrag till den ömsesidiga förståelsen i Europa.
EnglishThat will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
Detta kommer att hjälpa oss att höja nivån för ömsesidig förståelse och sammankoppling.
EnglishDialogue promotes mutual understanding among peoples in the cause of peace.
Dialogen stöder den ömsesidiga förståelsen för fred olika folkslag emellan.
EnglishFinally, it is important that we develop greater mutual understanding.
Slutligen så är det viktigt att vi får en omfattande ömsesidig förståelse till stånd.
EnglishFollowing the attacks on 11 September, dialogue and mutual understanding have become essential.
Dialog och ömsesidig kännedom är nödvändigt efter attentaten den 11 september.
EnglishTolerance, dialogue, mutual respect and understanding are, for some, parts of their faith.
Tolerans, dialog, ömsesidig respekt och förståelse är en del av den tro som en del har.
EnglishIf they are transborder regions, they give the opportunity for better mutual understanding.
Om regionerna är gränsöverskridande skapar de möjlighet till bättre ömsesidig förståelse.
EnglishThis dialogue aims at improving mutual knowledge and understanding.
Denna dialog syftar till att förbättra ömsesidig kunskap och förståelse.
EnglishMutual understanding is an area that has been neglected for too long.
Ömsesidig förståelse är ett område som alltför länge har ignorerats.
EnglishThis would facilitate greater understanding and mutual respect.
Detta skulle underlätta för en större förståelse och en ömsesidig respekt.
EnglishAre there any plans to improve mutual understanding between the European Union and Libya?
Förutser man en förbättring av det ömsesidiga erkännandet mellan Europeiska unionen och Libyen?
EnglishI think that the European Union should also go down the road of mutual understanding.
Jag anser att EU också ska fokusera på ömsesidig förståelse.
EnglishI was convinced that he was trying to establish mutual understanding among religious groups.
Jag var övertygad om att han försökte etablera ömsesidig förståelse mellan religiösa grupper.
EnglishThis would promote a much greater degree of mutual understanding than has been the case to date.
Detta skulle främja den ömsesidiga förståelsen långt mer än tidigare.
EnglishBy reforming the tourism industry, the EU is promoting economic growth and mutual understanding.
Genom att turistindustrin reformeras främjar EU ekonomisk tillväxt och ömsesidig förståelse.
EnglishThis programme contributes a great deal to mutual understanding.
Det här programmet bidrar verkligen till en ömsesidig förståelse.

Synonymer (engelska) till "mutual understanding":

mutual understanding

Liknande översättningar för "mutual understanding" på svenska

mutual adjektiv
understanding substantiv
understanding adjektiv
understanding verb
Swedish
memorandum of understanding substantiv
to come to an understanding verb
mutual fund substantiv