EN

mutual fund {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska

Användningsexempel för "mutual fund" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccordingly, the Commission will consider carefully the creation of a mutual stabilisation fund based on public and private co-financing.
Kommissionen kommer därför noggrant att överväga att inrätta en ömsesidig stabiliseringsfond med grund i offentlig och privat samfinansiering.
EnglishA colleague of mine got access to investment records from Vanguard, the gigantic mutual fund company of about a million employees and about 2,000 different workplaces.
En av mina kollegor fick tillgång till siffror från Vanguard, ett stort fondförsäkringsbolag med ca en miljon anställda på 2000 arbetsplatser.
EnglishA financial service, whether a savings vehicle like a pension or a mutual fund or just a simple bank account, is by its nature ethereal and intangible.
En finansiell tjänst är, antingen det rör sig om ett sparinstrument som en pensions- eller aktiefond eller bara ett vanligt bankkonto, till sin natur eterisk och ogripbar.
EnglishIt is high time that this question should come out into the open, and along with it, mutual investment fund organizations, and at a later date, tax harmonization.
Det skulle vara bra om det äntligen kunde genomföras, liksom även organisationerna för kollektiv placering av värdepapper och senare en harmonisering av skattesystemen.

Synonymer (engelska) till "mutual fund":

mutual fund

Liknande översättningar för "mutual fund" på svenska

mutual adjektiv
fund substantiv
to fund verb
unemployment fund substantiv
Swedish
hedge fund substantiv
Swedish
private equity fund substantiv
exchange traded fund substantiv