"mutiny" - Svensk översättning

EN

"mutiny" på svenska

volume_up
mutiny {substantiv}
EN

mutiny {substantiv}

volume_up
mutiny
Then there could be a dangerous mutiny, with squabbling and worse between France and Germany.
Då kan det uppkomma ett farligt myteri, med gräl och det som värre är, mellan t.ex.
Vad är detta, myteri?
It should be emphasised that the crisis did not turn at any time into a widespread mutiny and remained essentially confined to military operations.
Det bör betonas att krisen inte vid något tillfälle övergick i ett allmänt myteri och att den huvudsakligen begränsades till militära operationer.
mutiny (även: revolt)

Användningsexempel för "mutiny" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishJust now, we have again been reading about the mutiny of the prisoners at Abu Ghraib.
Alldeles nyss har vi återigen kunnat läsa om fångupproret på Abu Ghraib-fängelset.
EnglishThen there could be a dangerous mutiny, with squabbling and worse between France and Germany.
Då kan det uppkomma ett farligt myteri, med gräl och det som värre är, mellan t.ex. Frankrike och Tyskland.
EnglishWhat is this, a mutiny?
EnglishWe also need to take care to ensure that the ship does not run aground; we must ensure that the crew is informed and motivated and does not start a mutiny.
Men vi måste också se till att fartyget inte seglar på grund. Vi måste se till att besättningen är välinformerad och inte gör myteri.
EnglishMadam President, the violence in the Republic of Moldova was not a revolution but a mutiny, which took place within a revolutionary atmosphere in a divided society.
(EN) Herr talman! Våldet i Moldavien var inte en revolution utan ett uppror, som utspelades i revolutionär anda i ett delat land.
EnglishIt should be emphasised that the crisis did not turn at any time into a widespread mutiny and remained essentially confined to military operations.
Det bör betonas att krisen inte vid något tillfälle övergick i ett allmänt myteri och att den huvudsakligen begränsades till militära operationer.
EnglishThe mutiny which took place in 1996 in the Central African Republic caused considerable hardship and personal danger to a number of people working there.
Upproret som ägde rum 1996 i Centralafrikanska republiken orsakade betydande umbäranden och personlig fara för flera människor som arbetade där.
EnglishThe mutiny which took place in 1996 in the Central African Republic caused considerable hardship and personal danger to a number of people working there.
. (EN) Upproret som ägde rum 1996 i Centralafrikanska republiken orsakade betydande umbäranden och personlig fara för flera människor som arbetade där.
EnglishThe xenophobic campaign in the state media was nourished by President Gbagbo's accusations that Burkina Faso was at the root of the mutiny, without there being a shred of evidence.
Den främlingsfientliga kampanjen i de statliga medierna underblåstes av president Gbagbos beskyllningar, som inte hade några belägg, om att Burkina Faso låg bakom upproret.