EN

mutilated {adjektiv}

volume_up
mutilated
Angola has thousands and thousands of mutilated people and millions of displaced people.
Det finns tusentals och åter tusentals stympade och miljoner fördrivna i Angola.
One hundred and thirty million mutilated women in the world is a terrifying number.
130 miljoner stympade kvinnor i världen är en skrämmande siffra.
mutilated
It has been reported that Chiita Khanbiev was later found dead, his body badly mutilated, whilst Aslambek Khanbiev was released following the mobilisation of lecturers and students.
Chiita Khanbiev återfanns död och hans kropp var lemlästad, medan Aslambek Khanbiev frigavs efter starka protester från lärare och studenter.
It has been reported that Chiita Khanbiev was later found dead, his body badly mutilated, whilst Aslambek Khanbiev was released following the mobilisation of lecturers and students.
Chiita Khanbiev återfanns död och hans kropp var lemlästad, medan Aslambek Khanbiev frigavs efter starka protester från lärare och studenter.

Användningsexempel för "mutilated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAngola has thousands and thousands of mutilated people and millions of displaced people.
Det finns tusentals och åter tusentals stympade och miljoner fördrivna i Angola.
EnglishAround a million people, most of them children, have been mutilated by anti-personnel mines.
Cirka en miljon personer, framför allt barn, har lemlästats av antipersonella minor.
EnglishOne hundred and thirty million mutilated women in the world is a terrifying number.
130 miljoner stympade kvinnor i världen är en skrämmande siffra.
EnglishImages of children with mutilated limbs do not apply to conditions in Finland.
Bilder av lemlästade barn gäller inte de finska förhållandena.
EnglishHuman suffering, dead bodies, mutilated people and atrocities.
Mänskligt lidande, döda kroppar, stympade personer och ohyggligheter.
EnglishThe minority in question are albinos, who are being killed and mutilated in Tanzania, including small children.
Minoriteten i fråga är albiner i Tanzania som mördas och stympas, även små barn.
EnglishImages of children with mutilated limbs do not apply to conditions in Finland.
Vårt problem är således av semantisk karaktär.
EnglishIn the name of tradition, religion and fundamentalism, women are stoned, murdered and mutilated.
I sådana traditioners, religioners namn och den fundamentalism vi talar om stenas, mördas och stympas kvinnor.
EnglishThey are raped and abused and even sexually mutilated.
Det leder till våldtäkt och till misshandel av kvinnor.
EnglishWe also encounter genitally mutilated women in Europe, as well as many different perpetrators and accomplices.
Även i Europa konfronteras vi med kvinnor som könsstympats, men också med en stor mängd gärningsmän och deras medhjälpare.
EnglishCuba is a murky and painful example of how lives of normal people have been mutilated and spoiled for decades.
Kuba är ett dystert och smärtsamt exempel på hur livet för vanliga medborgare har förvanskats och fördärvats under flera årtionden.
EnglishEMU will remain mutilated without more coordinated economic and fiscal policy and, above all, without solidarity.
EMU kommer att fortsätta att vara stympat om vi inte inför en mer samordnad ekonomisk politik och skattepolitik, och framför allt solidaritet.
EnglishIt is not possible, on behalf of any tradition, to accept that women should be seriously and irreversibly mutilated for the rest of their lives.
Det finns ingen tradition som rättfärdigar att kvinnor stympas allvarligt och oåterkalleligt för resten av sina liv.
EnglishYou mutilated it!
EnglishTens of thousands of people were killed and many others were raped, mutilated or suffered other forms of violence during the decade in question.
Tiotusentals människor har dödats och många andra har våldtagits, stympats eller drabbats av andra former av våld under det aktuella årtiondet.
EnglishOne hundred and thirty million women throughout the world have had their genitalia mutilated and that a further 2 million women a year are exposed to such practices.
130 miljoner kvinnor runtom i världen har utsatts för könsstympning, och 2 miljoner kvinnor faller offer för sedvänjan varje år.
EnglishHowever, the progress made should not blind us to the reality, and that reality is a total of 27 people killed and another 41 mutilated every single day.
Men de noterade framstegen får inte leda till att verkligheten glöms bort, och denna verklighet är att 27 personer dödas och 41 personer lemlästas varje dag.
EnglishAfrican girls, who work in brothels day in day out, who, genitally mutilated, are sold and re-sold, rely on their clients to pay off their debts.
Afrikanska flickor som arbetar i bordeller dag ut och dag in, blir könsstympade, säljs och säljs vidare, sitter och väntar på kunder för att betala tillbaka sina skulder.
EnglishIt has been reported that Chiita Khanbiev was later found dead, his body badly mutilated, whilst Aslambek Khanbiev was released following the mobilisation of lecturers and students.
Chiita Khanbiev återfanns död och hans kropp var lemlästad, medan Aslambek Khanbiev frigavs efter starka protester från lärare och studenter.
EnglishIt has been reported that Chiita Khanbiev was later found dead, his body badly mutilated, whilst Aslambek Khanbiev was released following the mobilisation of lecturers and students.
Chiita Khanbiev återfanns död och hans kropp var lemlästad, medan Aslambek Khanbiev frigavs efter starka protester från lärare och studenter.

Synonymer (engelska) till "mutilated":

mutilated
English