"to mutate" - Svensk översättning

EN

"to mutate" på svenska

EN

to mutate {verb}

volume_up
1. språkvetenskap
2. biologi
to mutate
Now that it has fed on fresh DNA, it will mutate...
Nu när den har intagit färsk DNA kommer den att mutera.
However, this ideology is now starting to mutate, or has mutated, into a caricature of its former self.
Nu börjar denna ideologi dock att mutera, eller så har den muterat, till en karikatyr av sitt forna jag.
Secondly, we have seen in recent years that viruses that occur in living animals can rapidly mutate.
För det andra har vi sett de senaste åren att de virus som förekommer hos levande djur kan mutera snabbt.

Användningsexempel för "to mutate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSecondly, we have seen in recent years that viruses that occur in living animals can rapidly mutate.
För det andra har vi sett de senaste åren att de virus som förekommer hos levande djur kan mutera snabbt.
EnglishHowever, this ideology is now starting to mutate, or has mutated, into a caricature of its former self.
Nu börjar denna ideologi dock att mutera, eller så har den muterat, till en karikatyr av sitt forna jag.
EnglishNow that it has fed on fresh DNA, it will mutate...
Nu när den har intagit färsk DNA kommer den att mutera.
EnglishA dozen or so virus strains that could mutate at any moment and pose a threat to Europe have been circulating there for years.
Ett dussintal virusstammar som när som helst kan mutera och utgöra ett hot mot Europa har cirkulerat där i åratal.
EnglishWe have to look at vaccines that are available, because it must not be forgotten that this disease can mutate into several different viruses.
Vi måste se över tillgänglig medicin, eftersom vi inte får glömma att denna sjukdom kan mutera till flera olika virus.
EnglishThe major potential danger lies in the fact that the killer virus may mutate into a pandemic virus that spreads from person to person.
Den största risken ligger i att det dödliga viruset skulle mutera till ett pandemiskt virus som sprider sig från människa till människa.
EnglishAt the moment we are talking very much about the H5 vaccine, but we have to be ready with other forms of vaccine should the disease mutate into another strain.
För tillfället talar vi mycket om H5-vaccin, men vi måste vara beredda med andra former av vaccin om sjukdomen skulle mutera till andra virusstammar.
EnglishSome of them have already been mentioned, such as bird flu, which could mutate into a pandemic and present Europe with problems such as it has not experienced before.
En del har redan tagits upp, exempelvis fågelinfluensan som kan mutera till en pandemi och ställa Europa inför problem som det aldrig förut har upplevt.
EnglishI very much support this because the low pathogen form has the potential to mutate into the highly pathogenic form of the disease, which is highly contagious and fatal for poultry.
Jag stöder detta till fullo eftersom den lågpatogena formen kan mutera till en högpatogen form av sjukdomen som är mycket smittsam och dödlig för fjäderfän.
EnglishH5N1 could mutate and give rise to a new flu virus subtype that would be transmissible from humans to humans and gradually spread, causing an epidemic or pandemic.
H5N1 skulle kunna mutera och ge upphov till en ny undertyp av influensavirus som kan överföras från människa till människa och gradvis spridas och orsaka en epidemi eller pandemi.
EnglishH5N1 could mutate and give rise to a new flu virus subtype that would be transmissible from humans to humans and gradually spread, causing an epidemic or pandemic.
H5N1 skulle kunna mutera och ge upphov till en ny undertyp av influensavirus som kan överföras från människa till människa och gradvis spridas och orsaka en epidemi eller pandemi.

"mutated gene" på svenska

mutated gene
Swedish
  • muterad gen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mutated genes" på svenska

mutated genes
Swedish
  • muterade gener
Mera chevron_right