EN

music {substantiv}

volume_up
music (även: melody)
Music, you know -- true music -- not just rock ' n ' roll -- it chooses you.
Musik, förstår du... riktig musik... inte bara rock ' n ' roll... den väljer dig.
There will be music, dancing, and of course... the biggest stars in Hollywood!
Det blir musik, dans och förstås de största Hollywoodstjärnorna!
As with all music it needs to be a fine tune and properly orchestrated.
Som med all musik måste det vara en fin sång som är lämpligt instrumenterad.
music (även: sheet music)
I had learned to read music by then, or slowly learning to read music.
Jag hade lärt mig att läsa noter då, eller höll sakta på att lära mig noter.
I didn't read music, but I played synthesizers and drum machines.
Jag läste inte noter, men jag spelade på synthar och trummaskiner.

Användningsexempel för "music" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd so -- (Music) It says, "This box belongs to ... " And so I type in my name.
Så - (Musik) Det står, "Den här lådan tillhör ..." ~~~ Så jag skriver mitt namn.
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Parlamentets efterlysande av starkare samarbetsnätverk gläder mig därför oerhört.
Englishformed in 2007, which is a leading ensemble specializing in contemporary music.
bildad 2007, som är en ledande ensemble med specialisering på ny konstmusik.
English(Music) (Laughter) (Applause) You can't miss it when I tell you what's there.
(Skratt) (Applåder) Ni kan inte missa det, när jag väl berättat vad som finns där.
EnglishMusic, you know -- true music -- not just rock ' n ' roll -- it chooses you.
Musik, förstår du... riktig musik... inte bara rock ' n ' roll... den väljer dig.
EnglishIn conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all.
Avslutningsvis önskar jag att inte bara eliten, utan alla, ska få lyssna på Mozart.
EnglishAlmost none of it, therefore, produces any revenue for artists or music producers.
Artisterna eller musikproducenterna får därför nästan aldrig några inkomster av den.
English(Music) (Applause) Now, you may be wondering, you may be wondering why I'm clapping.
(Musik) (Applåd) Ok, nu kanske ni undrar, kanske ni undrar varför jag klappar.
EnglishThis poses a risk for the music industry if such cloning is totally unrestricted.
Detta utgör en risk för musikindustrin om sådan kloning är helt obegränsad.
EnglishMy second point is this: I am deeply concerned about the decline in our folk music.
Den andra punkten: Jag är mycket oroad över förfallet på folkmusikens område.
EnglishHowever, the biggest problem of the music industry today is still piracy.
Det största problemet i musikindustrin i dag är dock fortfarande piratkopieringen.
English(Music) And just like that, the iceberg shows you a different side of its personality.
(Musik) Och bara så där visar isberget upp en annan sida av sin personlighet.
EnglishI've been focusing now on the visual arts, but I want to give two examples from music.
Jag har fokuserat på visuell konst, men jag vill ge två exempel från musiken.
English(Music) "I don't think we should go to the same place for our summer holidays next year."
(Musik) "Jag tycker inte att vi ska åka till samma ställe på semestern nästa år."
EnglishI do not know if that was a point of order, but it was music to my ears.
Jag vet inte om det var en ordningsfråga, men det var som musik för mina öron.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
Och i den stunden bestämde jag mig för att klassisk musik är till för alla.
EnglishArt and music are normally given a higher status in schools than drama and dance.
Bild och musik har normalt högre status i skolorna sen drama och dans.
EnglishFolk music is undeniably gradually being killed off by the various mass media.
Det är ett faktum att denna folkmusik steg för steg tillintetgörs genom olika massmedier.
EnglishAnd in 1939, a lawyer, Sydney Kaye, started something called Broadcast Music Inc.
Och 1939 påbörjade advokaten Sydney Kaye någonting - kallat "Broadcast Music Incorporated".
English(Music) So this is about potty training as most of you, I hope, know.
(Musik) Detta är om pott-träning -- som de flesta av er, hoppas jag, känner igen.

"musical genius" på svenska

musical genius
Swedish
  • musikaliskt geni
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"musical genre" på svenska

musical genre
Swedish
  • musikalisk genre
Mera chevron_right

"musical growth" på svenska

musical growth
Swedish
  • musikalisk tillväxt
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "music":

music
musical
musicality
musicalness
English