"Muscat" - Svensk översättning

EN

"Muscat" på svenska

SV
SV

"Muscat" på engelska

EN
EN

Muscat {egennamn}

volume_up
1. "capital of Oman", geografi
Muscat
volume_up
Muscat {egenn.} (Omans huv.stad)
I just want to endorse in the strongest terms what has been said here today by Mr Muscat.
Jag vill helt enkelt i de starkaste ordalag stödja det Muscat har sagt här i dag.
I want to end by wishing Mr Muscat great success.
Jag skulle vilja avsluta genom att önska Joseph Muscat lycka till i framtiden.
I wish to begin by endorsing what Mr Muscat said.
Jag vill inleda med att instämma i det Muscat sade.
SV

Muscat {egennamn}

volume_up
1. "Omans huv.stad", geografi
Muscat
volume_up
Muscat {egenn.} (capital of Oman)
Jag vill helt enkelt i de starkaste ordalag stödja det Muscat har sagt här i dag.
I just want to endorse in the strongest terms what has been said here today by Mr Muscat.
Jag skulle vilja avsluta genom att önska Joseph Muscat lycka till i framtiden.
I want to end by wishing Mr Muscat great success.
Jag vill inleda med att instämma i det Muscat sade.
I wish to begin by endorsing what Mr Muscat said.

Användningsexempel för "Muscat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI just want to endorse in the strongest terms what has been said here today by Mr Muscat.
Jag vill helt enkelt i de starkaste ordalag stödja det Muscat har sagt här i dag.
EnglishI want to end by wishing Mr Muscat great success.
Jag skulle vilja avsluta genom att önska Joseph Muscat lycka till i framtiden.
EnglishMr President, I happen to be the chairman of the committee on which the rapporteur and Mr Muscat sit.
Jag råkar vara ordförande för det utskott som föredraganden och Joseph Muscat är ledamöter av.
EnglishMr President, I happen to be the chairman of the committee on which the rapporteur and Mr Muscat sit.
Detta är självfallet inte den första definitionen av penningtvätt.
EnglishI note that this last aspect has been emphasised also at European Parliament level, in the Muscat report.
Jag noterar att denna sista aspekt även har betonats av Europaparlamentet, i Muscatbetänkandet.
EnglishI wish to begin by endorsing what Mr Muscat said.
Jag vill inleda med att instämma i det Muscat sade.
EnglishLet me once again thank Mr Nassauer, Mr Muscat and all the others who have contributed to this positive outcome.
Låt mig ännu en gång tacka Hartmut Nassauer, Joseph Muscat och alla de andra som har bidragit till detta positiva resultat.
EnglishTo conclude, I would like to thank Mr Muscat, who has made a significant contribution in the last four and a half years.
Avslutningsvis skulle jag vilja tacka Joseph Muscat för hans betydande bidrag under de senaste fyra och ett halvt åren.
EnglishAs a final remark further to the Muscat report, I should like to stress our proposal to set up a committee of wise men.
En sista kommentar till Muscat-betänkandet: Jag skulle vilja framhålla vårt förslag om att inrätta en visemannakommitté.
EnglishI agree fully with Mr Muscat.
EnglishThank you very much, Mr Muscat.
EnglishI hope I will get injury time on Mr Muscat’ s behalf for saying that, because I now want to make some warm remarks about the rapporteur, Mr Nassauer.
Det visar hur viktigt det är i dag att täppa igen de områden där terrorister är verksamma och finansierar sig själva.
EnglishThis follows on seamlessly from the Muscat report, and also from yesterday's debate in committee - in which the Commissioner also participated.
Detta är en logisk följd av Muscatbetänkandet, och även av gårdagens debatt i utskottet - som även kommissionsledamoten deltog i.
EnglishI should like to congratulate Mr Muscat warmly on a very balanced report and thank him for the open and constructive cooperation.
Jag skulle verkligen vilja lyckönska Joseph Muscat till ett mycket välavvägt betänkande och tacka honom för det öppna och konstruktiva samarbetet.
EnglishI should like to congratulate Mr Muscat warmly on a very balanced report and thank him for the open and constructive cooperation.
Jag skulle verkligen vilja lyckönska Joseph Muscat till ett mycket välavvägt betänkande och tacka honom för det öppna och konstruktiva samarbetet.
EnglishI should like to take this opportunity to welcome my friend, Mr Muscat, and to congratulate him on the recent and very important success in his political life.
Jag vill ta tillfället i akt att välkomna min vän Joseph Muscat och gratulera honom till hans stora politiska framgång nyligen.
EnglishI would personally like to thank Joseph Muscat for his work on this report and others and for his collegiate attitude in the European Parliament.
Jag skulle personligen vilja tacka Joseph Muscat för hans arbete med detta och andra betänkanden och för hans kollegiala inställning i parlamentet.
EnglishThe Muscat report gives the House an opportunity today to throw its weight firmly behind the immediate removal of unwarranted obstacles to mergers and acquisitions.
Med Muscat-betänkandet får vi parlamentsledamöter i dag en möjlighet att kraftfullt ställa oss bakom ett omedelbart undanröjande av oönskade hinder för samgåenden och uppköp.
English- A6-0170/2006 by Mr Muscat, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on further consolidation in the financial services industry (2006/2081(INI));
– Ett betänkande (A6-0170/2006) av Joseph Muscat för utskottet för ekonomi och valutafrågor om ytterligare integrering inom sektorn för finansiella tjänster (2006/2081(INI)).
EnglishI should like to thank Mr Peillon and Mr Muscat, as well as Baroness Ludford, for their cooperation, which made it possible for us to conclude the matter at first reading.
Jag vill tacka Vincent Peillon och Joseph Muscat, såväl som Sarah Ludford, för deras samarbete, som gjorde det möjligt för oss att slutföra frågan vid första behandlingen.

Synonymer (engelska) till "Muscat":

Muscat