"murderer" - Svensk översättning

EN

"murderer" på svenska

volume_up
murderer {substantiv}
volume_up
murder {substantiv}
SV
volume_up
murdered {perf. part.}
SV
EN

murderer {substantiv}

volume_up
We are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
Vi är emot avrättningen av Timothy McVeigh, även om han är en mördare.
He is a murderer who belongs before an international criminal court.
Han är en mördare som hör hemma inför en internationell brottmålsdomstol.
We want a rapist or murderer to be unable to cross a border and be free.
Vi vill inte att en våldtäktsman eller mördare ska kunna passera gränsen och sedan vara fri.

Användningsexempel för "murderer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTony Blair is merely an urbane murderer.
Jag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.
EnglishWhat is even more unacceptable is the praising of his murderer by fanatical groups.
Det som är ännu mer oacceptabelt är att hans mördare har hyllats av fanatiska grupper.
EnglishWe think the murderer, or murderers, tried to upset this peace process.
Vi förmodar att mördaren eller mördarna har försökt att störa denna fredsprocess.
EnglishWe are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
Vi är emot avrättningen av Timothy McVeigh, även om han är en mördare.
EnglishSometimes it might be a mass murderer, sometimes a first-time murderer.
Än handlar det om en massmördare, än om en förstagångsmördare. Mord är mord!
EnglishDo we want a European judge who set free a quadruple child murderer?
Vill vi ha en europeisk domare som försatte en fyrfaldig barnamördare på fri fot?
EnglishHe is a murderer who belongs before an international criminal court.
Han är en mördare som hör hemma inför en internationell brottmålsdomstol.
EnglishWe want a rapist or murderer to be unable to cross a border and be free.
Vi vill inte att en våldtäktsman eller mördare ska kunna passera gränsen och sedan vara fri.
EnglishUnfortunately I've become too good at guessing who the murderer is.
Det tråkiga är att jag har blivit för bra på att gissa mördaren.
EnglishIn a discussion with his comrades, the Georgian murderer said something which would cause a stir.
I en diskussion med sina partikamrater sade den georgiske mördaren något som väckte uppståndelse.
EnglishMr President, we all agree that Mr Gaddafi was a murderer, and I agree with Mr Schulz.
(EN) Herr talman! Vi håller alla med om att Muammar Khadaffi är en mördare, och jag håller med Martin Schulz.
EnglishThe murderer of my daughter has been let down, because his act of murder and of suicide achieved nothing.
Min dotters mördare är besviken, eftersom hans dödliga självmordsdåd inte förändrade något.
EnglishThe tragedy has been explained in accordance with a familiar formula: the mental instability of the murderer.
Tragedin har förklarats på ett sätt som man känner igen - mördaren är psykiskt instabil.
EnglishThen he tried to take his neighbor's land and became a murderer.
Han försökte ta sin grannes mark och blev då en mördare.
EnglishThis evening, the Supreme Court of Brazil has refused the extradition of the multiple murderer, Cesare Battisti.
I kväll har högsta domstolen i Brasilien vägrat att utlämna massmördaren Cesare Battisti.
EnglishEven on the odd occasion when a person is charged, nobody normally believes that he is the real murderer.
Även i de undantagsfall när en person åtalas är det normalt ingen som tror att han är den verkliga mördaren.
EnglishIn Mr Cox's language, 'killer ' means 'murderer '.
Killer betyder, på talman Pat Cox eget språk,? mördare?.
EnglishThe death penalty equates to murder, and even if a murderer is killed under the death penalty, this is still murder.
Dödsstraff är mord. Även om det är en mördare som döms till dödsstraff, är det ändå frågan om mord.
EnglishIn Mr Cox's language, 'killer' means 'murderer'.
Killer betyder, på talman Pat Cox eget språk, ?mördare?.
EnglishMugabe is an evil man, a bully and a murderer.
Mugabe är en ond man, en översittare och en mördare.

Synonymer (engelska) till "murderer":

murderer
murder