"murder" - Svensk översättning

EN

"murder" på svenska

volume_up
murder {substantiv}
SV
volume_up
murderer {substantiv}
volume_up
murdered {perf. part.}
SV
EN

murder {substantiv}

volume_up
murder (även: bump, hit, homicide, killing)
Petrella is convicted of murder, attempted murder, attempted kidnapping and other crimes.
Petrella har inför domstol blivit fälld för mord, mordförsök, försök till människorov och andra brott.
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Istället ändrades det till avrättning genom hängning för påstådda mord.
That may be true, but so is preventing murder and we make that illegal.
Detta må vara sant, men det samma gäller förhindrande av mord och det är olagligt.
murder
The murder of Rosemary Nelson, and the earlier killing of Patrick Finucane, provide clear evidence that this minimum requirement for justice is not guaranteed in Northern Ireland.
Mordet på Rosemary Nelson och det tidigare modet på Patrick Finucane, visar tydliga bevis på att detta minimikrav rörande rättssystemet inte är uppfyllt i Nordirland.

Användningsexempel för "murder" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
EnglishMany have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Det är många som har drabbats av våld, våldtäkter, mord och ekonomisk misär här.
EnglishIt is funny to listen to the debate here, apart from the murder case, of course.
Det är lustigt att lyssna på debatten här, förutom mordfallet naturligtvis.
EnglishOver dinner, I brought up the shocking murder of journalist Anna Politkovskaya.
Under middagen tog jag upp det chockerande mordet på journalisten Anna Politkovskaja.
EnglishWitch doctors' gangs are responsible for organising the murder of albinos.
Organiserade gäng ligger bakom morden på albinos. Gängen är lejda av medicinmän.
EnglishAnd the murder of the Dutch journalist Thoenes has not been investigated yet.
Mordet på den nederländska journalisten Thoenes har inte heller utretts ännu.
EnglishMr President, western policy with regard to Kosovo is an accessory to murder.
Herr ordförande! Västmakternas politik när det gäller Kosovo är medhjälp till mord.
EnglishOne example is this sad case of the murder of a journalist, which we will be debating.
Ett exempel är det sorgliga mordet på en journalist som vi kommer att diskutera.
EnglishI am referring to the murder of Zoran Đinđić, former Prime Minister of Serbia.
Jag talar om mordet på Zoran Djindjic, Serbiens före detta premiärminister.
EnglishParamilitary groups, which claiming to fight crime, commit acts of torture and murder.
Halvmilitära grupper, som påstår sig bekämpa brottslighet, utför tortyr och mord.
EnglishI am against any instrument of murder and hence I am also against the guillotine.
Jag är över huvud taget emot mordverktyg och därför också emot giljotinen.
EnglishThe murder of Professor Marco Biagi focuses the debate on terrorism once again.
Mordet på professor Marco Biagi sätter terrorismen i centrum för debatten.
EnglishThe fundamentalist Hindus are blaming Christians for this murder, without just cause.
De fundamentalistiska hinduerna skyller mordet på de kristna, utan anledning.
EnglishWe cannot suddenly just consider the issue of the murder of Sheikh Yassin.
Vi kan inte plötsligt enbart behandla frågan om mordet på shejk Ahmad Yassin.
EnglishMr President, the murder of Rosemary Nelson sent a shiver through the whole of Ireland.
Herr ordförande! Mordet på Rosemary Nelson sände chockvågor över hela Irland.
EnglishMr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Herr ordförande! Mordet på Rosemary Nelson var ett brutalt och fegt illdåd.
English' and then murder it as we did 70 years ago.
Vi tänker inte skrika? fred!? för att ta död på den som för 60 år sedan!
EnglishIt is therefore we who are financing this murder of the civilian population in Chechnya.
Alltså är det vi som finansierar detta mördande av civilbefolkningen i Tjetjenien.
EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Vi alla skulle hellre vilja att han levde och inte hade fallit offer för ett brutalt mord.
EnglishThe murder of David Kato is a crime that needs to be fully and impartially investigated.
Mordet på David Kato är ett brott som måste undersökas fullständigt och objektivt.

Synonymer (engelska) till "murder":

murder
murderer