EN

municipality {substantiv}

volume_up
municipality (även: local authority)
The municipality of Finspång Contact information: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
Finspångs kommun Kontaktperson: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
Dubai Municipality co-funds Centre for High Performance Steel Phase 3.
Luleå Kommun medfinansierar Centrum för Högpresterande Stål Etapp 3.
The municipality of Motala Contact information: Jan Holmberg, Utvecklingschef     www.motala.se
Motala kommun Kontaktperson: Jan Holmberg, Utvecklingschef     www.motala.se

Användningsexempel för "municipality" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
Denna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
EnglishThis municipality has been totally decimated and has virtually been wiped off the map.
Denna kommun har helt decimerats och har praktiskt taget suddats ut från kartan.
EnglishThere are a total of 23 cameras placed on seven buildings in the Municipality.
Sammanlagt finns det tjugotre kameror placerade på sju byggnader i kommunen.
EnglishSwedish tax payers pay tax to the municipality, the county council and the state.
De svenska skattebetalarna skattar till kommunen, landstinget och staten.
EnglishThe municipality of Finspång Contact information: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
Finspångs kommun Kontaktperson: Stig Karlsson, Personalchef     www.finspong.se
EnglishThe municipality of Motala Contact information: Jan Holmberg, Utvecklingschef     www.motala.se
Motala kommun Kontaktperson: Jan Holmberg, Utvecklingschef     www.motala.se
EnglishThe municipality of Linköping Contact information: Maria Kreese, Personaldirektör   www.linkoping.se
Linköpings kommun Kontaktperson: Maria Kreese, Personaldirektör   www.linkoping.se
EnglishDubai Municipality co-funds Centre for High Performance Steel Phase 3.
Luleå Kommun medfinansierar Centrum för Högpresterande Stål Etapp 3.
EnglishIn the Košice municipality alone, more than 4 000 houses were under water.
Bara i kommunen Košice hamnade mer än 4 000 hus under vatten.
EnglishFor aids regarding to your own personal needs, you should contact your municipality or your county.
För personliga hjälpmedel ska du kontakta din kommun eller ditt landsting.
EnglishAre politicians in Europe, from local municipality level up to European level, also being targeted?
Riktar undersökningarna även in sig på politiker i Europa, allt från kommunnivå till EU-nivå?
EnglishAs a Swede, I would like to take the opportunity to highlight the municipality of Södertälje, south of Stockholm.
Som svensk vill jag passa på att lyfta fram Södertälje kommun söder om Stockholm.
EnglishTyresö municipality in cooperation with Soil Mechanics and Foundation Engineering project Optimass.
Tyresö kommun i samarbete med Geoteknik inom projektet Optimass.
EnglishA group of four teachers per term and the municipality participate.
En lärargrupp om fyra per termin och kommun deltar.
EnglishThe municipality of Norrköping Contact information: Per-Olov Strandberg, Personaldirektör     www.norrkoping.se
Norrköpings kommun Kontaktperson: Per-Olov Strandberg, Personaldirektör     www.norrkoping.se
EnglishHow can the municipality reach as many as possible, as fast as possible, if the tapwater becomes undrinkable?
Hur ska kommunen nå så många som möljligt, så fort som möjligt, om kranvattnet blir odrickbart?
EnglishMunicipal income tax: 16 — 22% (depending on the municipality).
Kommunal inkomstskatt: 16 – 22 % (beroende på kommun)
EnglishAn acute demand for action ensued within the municipality, aiming at preventing such destruction in the future.
I kommunen uppstod ett akut behov av åtgärder som kunde bidra till att förebygga förstörelsen.
EnglishThe municipality of Wietze in the district of Celle (Lower Saxony) is part of the Leader region ‘Aller-Leine Valley’.
Wietze kommun i landkreis Celle (Niedersachsen) hör till Leader-regionen Aller-Leine-Tal.
EnglishThe need of the Municipality of Eslöv was to prevent such incidents happening and to make fast intervention possible.
Eslövs kommuns behov handlade om att förebygga händelser och möjliggöra snabbt ingripande.