EN

municipal {adjektiv}

volume_up
municipal (även: civic, communal)
The Swedish Municipal Workers' Union Contact information: Yvonne Stolt, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
Kommunal Kontaktperson: Eva Fornefors, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
Subject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
Municipal income tax: 16 — 22% (depending on the municipality).
Kommunal inkomstskatt: 16 – 22 % (beroende på kommun)
municipal (även: communal)
Municipal income tax: 16 — 22% (depending on the municipality).
Kommunal inkomstskatt: 16 – 22 % (beroende på kommun)
On 1 October, we will have municipal elections in which we will elect the mayors in the municipalities.
Den 1 oktober kommer vi att ha kommunalval varvid vi kommer att välja kommunfullmäktigeordförande i kommunerna.
Therefore it is recommended that contact be made with the local environmental authorities ethylene (municipal environmental offices) in each project.
Därför rekommenderas att kontakt tas med den lokala miljömyndigeten (kommunens miljökontor) i varje enskilt projekt.
municipal (även: civic, urban)

Användningsexempel för "municipal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn fact, the municipal and social representatives of those citizens are with us today.
I dag har vi dessutom kommunala och sociala företrädare för dessa medborgare här.
EnglishSubject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
EnglishEven municipal politicians like the Mayor, Freddy Thielemans, admit this.
Till och med kommunpolitiker som borgmästaren Freddy Thielemans håller med om detta.
EnglishThere certainly are some challenging specific issues relating to municipal engineering.
Visst finns det några besvärliga specifika frågor med anknytning till stadsplanering.
EnglishA few weeks ago that field was dug up by bulldozers to create a municipal rubbish dump.
För några veckor sedan grävdes fältet upp av bulldozrar för att bli en kommunal soptipp.
EnglishLocal, regional and municipal authorities are not concerned by the register.
Lokala, regionala och kommunala myndigheter berörs inte av registret.
English• Mandatory recycling targets for municipal waste, as well as construction and demolition waste;
• Obligatoriska återvinningsmål för kommunalt avfall och bygg- och rivningsavfall.
EnglishI visited Hu Jia in the Beijing municipal prison on 21 November 2008.
Jag besökte Hu Jia i Pekings kommunala fängelse den 21 november 2008.
English(ES) Municipal elections were held in Nicaragua on 9 November this year.
(ES) Den 9 november i år ägde kommunvalet rum i Nicaragua.
EnglishThe work-based courses are within municipal care and outpatient and inpatient care.
De verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
EnglishWith regard to municipal waste, I have several comments to make.
I fråga om kommunalt avfall vill jag formulera flera synpunkter.
EnglishIn some districts the spirit is opposed to municipal elections.
I vissa län är andan tvärtemot vad den var vid de allmänna valen.
EnglishThat is why we are having this debate ahead of the municipal elections.
Det är därför vi håller denna debatt före kommunalvalen.
EnglishThe Swedish Municipal Workers' Union Contact information: Yvonne Stolt, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
Kommunal Kontaktperson: Eva Fornefors, Dristriktsombudsman     www.kommunal.se
EnglishMUNICIPAL PLANS TO PREVENT DRUG ADDICTION must be drawn up.
Det bör upprättas KOMMUNALA PLANER för FÖREBYGGANDE av DROGMISSBRUK.
EnglishOnly 8 % of all municipal waste in Ireland is recycled and this figure is simply too low.
Endast 8 procent av det kommunala avfallet återvinns på Irland, och denna siffra är helt enkelt för låg.
EnglishThat corresponds to around 17 % of municipal solid waste and 3 % of the total waste generation by weight.
Detta bör göra det möjligt att debatten i parlamentet och rådet startar på en jämlik grund.
EnglishThe participants were municipal adminis- trators, architects, urban planners, and students, among others.
Deltagarna var kommunala tjänstemän, arkitekter, stadsplanerare och studenter, bland andra.
EnglishIt grows fastest in some areas like municipal waste, and that is why we need to take action.
Fortast växer det i vissa områden som till exempel kommunalt avfall, och det är därför som vi måste agera.
EnglishThey include 14 representatives elected by the public: 12 mayors and two municipal councillors.
Bland dessa finns 14 företrädare som utsetts i allmänna val: tolv borgmästare och två kommunfullmäktige.

"municipal garbage" på svenska

municipal garbage
Swedish
  • kommunala sopor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"municipal golf course" på svenska

municipal golf course
Swedish
  • kommunal golfbana
Mera chevron_right

"municipal government" på svenska

municipal government
Swedish
  • kommunala myndigheter
  • kommunstyrelsen
Mera chevron_right