"multipurpose" - Svensk översättning

EN

"multipurpose" på svenska

EN

multipurpose {adjektiv}

volume_up
What will be done in the case of multipurpose vessels and what about vessels over 50 % of whose catch consists of non-quota species?
Vad skall man göra i de fall mångsidighet råder, och vad skall man i synnerhet göra med de båtar som fiskar mer än 50 procent av sin fångst, bland de arter som befinner sig utanför kvoterna.
If this were the principal element of the agreement, it would benefit the type of fleet which is multi-purpose and larger-sized which, in any event, is already looking for other fishing grounds.
Om avtalet baseras på detta så skulle den större mera mångsidiga fiskeflottan gynnas som å andra sidan redan håller på att leta efter andra fiskevatten.

Användningsexempel för "multipurpose" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRegarding the single net rule, it would pose major practical problems for multi-purpose vessels.
Bestämmelsen om ett enda nät skulle innebära omfattande praktiska problem för flerfunktionsfartyg.
EnglishIn fact, all the boats should be replaced by smaller multi-purpose boats using sustainable fishing methods.
Alla båtar borde bytas ut mot mindre flerfunktionella båtar som använder hållbara fiskemetoder.
EnglishMr President, we are constantly calling for environmentally-friendly, ecological production methods in multipurpose agriculture.
Herr talman! Man kräver alltid ett miljövänligt, ekologiskt produktionssätt av det multifunktionella jordbruket.
EnglishHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
EnglishEven in today's Financial Times I saw reference to a product of a French company which has launched a multipurpose CD duplicator.
Till och med i dagens Financial Times såg jag att det refererades till en produkt från ett franskt företag som hade lanserat en CD-kopiator med flera olika funktioner.
EnglishWhat will be done in the case of multipurpose vessels and what about vessels over 50 % of whose catch consists of non-quota species?
Vad skall man göra i de fall mångsidighet råder, och vad skall man i synnerhet göra med de båtar som fiskar mer än 50 procent av sin fångst, bland de arter som befinner sig utanför kvoterna.
EnglishIf this were the principal element of the agreement, it would benefit the type of fleet which is multi-purpose and larger-sized which, in any event, is already looking for other fishing grounds.
Om avtalet baseras på detta så skulle den större mera mångsidiga fiskeflottan gynnas som å andra sidan redan håller på att leta efter andra fiskevatten.
EnglishAll trains - including high-speed trains such as the French TGV and the German ICE - should have a multi-purpose compartment to enable the carriage of sports equipment and bicycles on board.
Alla tåg - inklusive höghastighetståg som det franska TGV och det tyska ICE - bör ha ett utrymme med flera funktioner för att möjliggöra transport av sportutrustning och cyklar ombord.