"to multiply" - Svensk översättning

EN

"to multiply" på svenska

volume_up
multiplier {substantiv}
EN

to multiply [multiplied|multiplied] {verb}

volume_up
You have only to multiply the number of headings by the number of Member States.
Ni behöver bara multiplicera kapitlen med antalet medlemsstater.
You'd have to greatly multiply the workweek and clone the teachers.
Man skulle behöva multiplicera arbetsveckan och klona lärarna.
Thus, you need to multiply the reference value by one hundred.
Därför måste man multiplicera referensvärdet med hundra.

Användningsexempel för "to multiply" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English♫ ♫ Oh my friend, multiply, we’re a franchise, like Walt Disney or Hannibal Lecter.
♫ ♫ Oh min vän, förökas, vi är ett franschise som Walt Disney eller Hannibal Lecter.
EnglishIt does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
Det spelar ingen roll vem som skriver dumheterna - att mångfaldiga dem är galenskap.
EnglishThey can multiply almost to infinity the range of information and educational exchanges.
De kan nästan oändligt mångdubbla räckvidden på informationen och utbildningsutbytet.
EnglishYou have only to multiply the number of headings by the number of Member States.
Ni behöver bara multiplicera kapitlen med antalet medlemsstater.
EnglishSuch a ban would only multiply closures and job losses.
Ett sådant förbud skulle bara leda till fler nedläggningar och jobbförluster.
EnglishYou'd have to greatly multiply the workweek and clone the teachers.
Man skulle behöva multiplicera arbetsveckan och klona lärarna.
EnglishThus, you need to multiply the reference value by one hundred.
Därför måste man multiplicera referensvärdet med hundra.
EnglishWe need to learn from best practice and use every opportunity to multiply successful initiatives.
Vi måste dra lärdom av bästa praxis och utnyttja varje tillfälle att mångfaldiga framgångsrika initiativ.
EnglishSo I suppose you could multiply that by 20 or something to get the number of people who've seen it.
Så jag antar att man kan multiplicera det med ungefär 20 för att få antalet människor som har sett det.
EnglishRising prices of commodities, energy and food further multiply the risk for the most vulnerable groups.
Stigande priser på råvaror, energi och livsmedel mångdubblar också risken för de mest sårbara grupperna.
EnglishIt is clear that there are more problems, and the outlook is that they will get worse and they will multiply.
Det är uppenbart att det finns flera problem, och de kommer sannolikt att förvärras och mångdubblas.
EnglishThis unbalanced relationship can only multiply disputes.
Detta kan bara resultera i ett ökat antal tvister.
EnglishWe need to multiply the existing resources, and this is only mentioned in amendments made by Parliament.
Vi måste mångfaldiga de befintliga resurserna, och detta nämns endast i ändringsförslag som gjorts av parlamentet.
EnglishLeaving the scourge of piracy unchecked will multiply the EU's security concerns in the long term.
Om man inte gör något för att sätta stopp för piraternas härjningar kommer EU att få ännu fler säkerhetsproblem på lång sikt.
EnglishTherefore, we must act as quickly as possible, at the risk of seeing costly yet understandable conflicts multiply.
Vi måste alltså agera så fort som möjligt, om vi inte vill se allt fler kostsamma - och förståeliga - konflikter.
EnglishThese concerns will now multiply.
Det finns nu anledning att känna en mångdubbelt större oro.
EnglishThey strengthen the trade in emissions, which has proven to multiply monopoly profits without protecting the environment.
De stärker den utsläppshandel som har visat sig mångfaldiga monopolföretagens vinster utan att skydda miljön.
EnglishAccording to doctors and medical researchers, the directive will stifle research and multiply the costs of treatment.
Enligt läkare och medicinska forskare kommer direktivet att kväva forskningen och mångdubbla behandlingskostnaderna.
EnglishThis would multiply the available resources and increase the number of beneficiaries, which in turn would deliver more results.
Det skulle ge större tillgängliga resurser och fler stödmottagare, vilket i sin tur skulle ge bättre resultat.
EnglishYou need to multiply those EUR 146 million by approximately eight in order to get an idea of what the impact could be.
Man måste multiplicera dessa 146 miljoner euro med ungefär åtta för att få en uppfattning om vilket genomslag detta kan få.

Synonymer (engelska) till "multiplier":

multiplier