"multiplier" - Svensk översättning

EN

"multiplier" på svenska

volume_up
multiplier {substantiv}
EN

multiplier {substantiv}

volume_up
It will act as an economic multiplier and provide many jobs.
Det kommer att fungera som en ekonomisk multiplikator och leda till att många arbetstillfällen skapas.
The benefits are estimated to be EUR 8.6 million across the public sector: a genuine multiplier.
Vinsten förväntas bli 8,6 miljoner euro i hela den offentliga sektorn: en veritabel multiplikator.
I have secured the addition of women's organisations as a multiplier for communicating and targeting the information.
Jag lät lägga till kvinnoorganisationerna, såsom multiplikator för att sprida information och bestämma en målgrupp för den.

Användningsexempel för "multiplier" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt depends on achieving a substantial multiplier effect, as the programme intends to do.
Detta kräver ett tillvägagångssätt som samordnas tillsammans med medlemsländerna.
EnglishIn addition, they have a multiplier effect, which should not be underestimated.
Dessutom har de en multiplikatoreffekt som inte bör underskattas.
EnglishEach pound spent from the public purse has a veritable multiplier effect.
För varje satsad skattekrona får vi oerhört mycket arbete utfört.
EnglishOnly then will it be possible for the desired multiplier effect to be achieved.
Först då kan man uppnå den önskade multiplikatoreffekten.
EnglishWe also know that it could have a considerable multiplier effect.
Vi vet också att det skulle kunna få en avsevärd förstärkande effekt.
EnglishIn the case of bottlenecks, with much less action in terms of budget, we can achieve multiplier effects.
Flaskhalsarnas effekter mångdubblas nämligen ofta, och har mycket mindre budgetstöd.
EnglishIf they are not used, evidently this multiplier effect will not take place.
Om de inte används mångfaldigas de naturligtvis inte.
EnglishThe benefits are estimated to be EUR 8.6 million across the public sector: a genuine multiplier.
Vinsten förväntas bli 8,6 miljoner euro i hela den offentliga sektorn: en veritabel multiplikator.
EnglishThe European budget is about investment with multiplier effects.
EU:s budget avser investeringar med flerfaldiga konsekvenser.
EnglishDuring the legislative process for NOx emissions I supported the introduction of a multiplier system.
Under lagstiftningsprocessen om kväveoxidutsläpp stödde jag införandet av ett multiplikatorsystem.
EnglishIt will act as an economic multiplier and provide many jobs.
Det kommer att fungera som en ekonomisk multiplikator och leda till att många arbetstillfällen skapas.
EnglishOf course it is good to see something being done to promote targeted projects with a high multiplier effect.
Naturligtvis är det ett mycket välkommet försök att främja målriktade projekt med en hög multiplikatoreffekt.
EnglishIf they also combine forces and coordinate their efforts, there will be a multiplier effect at European level.
Om de dessutom rådgör med varandra, om de samordnar sina insatser, kommer det att uppstå en europeisk multiplikatoreffekt.
EnglishThe multiplier effect of public investment has a crucial role in boosting growth and boosting employment.
Multiplikationseffekten hos offentliga investeringar har en avgörande betydelse för att främja tillväxt och främja sysselsättning.
EnglishSport has a really significant multiplier effect - an effect on health as well as social, cultural and the economic effect.
Idrotten har verkligen betydande multiplikatoreffekter, både ekonomiska, sociala, kulturella och även ekonomiska.
EnglishI have secured the addition of women's organisations as a multiplier for communicating and targeting the information.
Jag lät lägga till kvinnoorganisationerna, såsom multiplikator för att sprida information och bestämma en målgrupp för den.
EnglishThe multiplier effect is going to mean that the pace of climate change is going to accelerate and there is little we can do.
Multiplikatoreffekten kommer att innebära att klimatet kommer att förändras i allt högre takt och det är inte mycket vi kan göra.
EnglishThere is a multiplier effect.
EnglishSport has a really significant multiplier effect - an effect on health as well as social, cultural and the economic effect.
Det är omöjligt att ens försöka gissa sig till idrottens ekonomiska betydelse på exempelvis den inre marknaden eller för hälsovården.
EnglishThis will also have a multiplier effect on matters such as the rooting out of corruption and the fight against organised crime.
Detta mål å sin sida har följdverkningar bland annat på avskaffande av korruption och på kampen mot den organiserade brottsligheten.

Synonymer (engelska) till "multiplier":

multiplier