"multiplicity" - Svensk översättning

EN

"multiplicity" på svenska

volume_up
multiple {substantiv}
EN

multiplicity {substantiv}

volume_up
multiplicity

Användningsexempel för "multiplicity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMultiracialism and multiculturalism within society also means multiplicity of conflicts.
Ett mångkulturellt samhälle med blandade raser betyder också att konflikterna mångdubblas.
EnglishMultiplicity of books constitutes an inexhaustible universe of literature.
En mångfald av böcker skapar ett oändligt universum av litteratur.
EnglishSo there is a multiplicity of skills, with each country contributing in its own way.
Det finns med andra ord en mängd olika specialkunskaper, och varje land bidrar på sitt eget sätt.
EnglishA multiplicity of related measures is required to make a real impact.
En flertal samverkande åtgärder krävs för att åstadkomma resultat.
EnglishIt is therefore important to understand the multiplicity of responses.
Det är därför viktigt att förstå mångfalden av reaktioner.
EnglishSuch multiplicity of voices, despite the differences in political views, augurs well in these elections.
Trots skillnaderna i politiska åsikter bådar en sådan mångfald av röster gott inför valet.
EnglishSome of them arise from the multiplicity of systems and the question of freedom of movement.
Ett är mångfalden av system och den fria rörligheten.
EnglishEspecially not when we consider the scope of the directive and the multiplicity of industries to be covered.
Särskilt inte när vi beaktar direktivets bredd och den mängd av branscher det skall omfatta.
EnglishWe do not believe, in our region, in the multiplicity of religions: multiple religions do not exist.
Vi tror inte, inom vår religion, på religionernas mångfald: det existerar inte mångfaldiga religioner.
EnglishAll of us in this House agree about that, and it has been said again and again through a multiplicity of decisions.
Det är vi alla ense om här i kammaren, och det har alltid sagts i samband med många beslut.
EnglishWe are seeing a multiplicity of quality marks, the one more environment-conscious than the next.
Vi ser en mängd kontrollmärken som uppstår.
EnglishThere are, then, a multiplicity of options available to us.
Vi har således en mängd olika valmöjligheter.
EnglishThe third point is the multiplicity of different cards.
Den tredje punkten gäller det stora antalet kort.
EnglishMr McMahon is absolutely right in expressing his concern about the multiplicity of certificates that will be required.
McMahon gör alldeles rätt i att uttrycka sin oro över den mångfald certifikat som kommer att krävas.
EnglishThe Community is not going to achieve the desired goal by creating a tangled multiplicity of such bodies.
Det är inte genom att röra till det och öka antalet sådana organ som gemenskapen kommer att uppnå det mål vi strävar efter.
EnglishHowever, transparency and clarity are not promoted by enhanced cooperation in its multiplicity of forms in a wide variety of areas.
Insyn och tydlighet främjas dock inte av många olika former av fördjupat samarbete inom flera olika områden.
EnglishFragmentation has led to a multiplicity of aid measures, which in several cases are wholly inconsistent with each other.
Fragmentering har lett till en mångfald av biståndsåtgärder, som i många fall helt och hållet står i motsats till varandra.
EnglishThe proposal would mean a consolidation of the present multiplicity of regulations, directives and judgments in this area.
Förslaget kommer att innebära en konsolidering av den nuvarande mångfalden av förordningar och direktiv och domar på området.
EnglishIt is a comprehensive package as only comprehensive solutions can have any result in the multiplicity of problems that have accumulated in Africa.
Det är ett omfattande paket eftersom det krävs omfattande lösningar för att göra någonting åt den uppsjö av problem som finns i Afrika.
EnglishThe multiplicity of supplementary pension schemes simply does not permit a straightforward addition of periods of contribution payments, as is the case under 1408.
Mångfalden av tilläggspensioner tillåter inte en enkel sammanräkning av de bidragande tidsperioderna, så som det görs under 1408.

Synonymer (engelska) till "multiplicity":

multiplicity
multiplication