"multinational company" - Svensk översättning

EN

"multinational company" på svenska

EN

multinational company {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
multinational company
How can the international community, a multinational company and one of the world's main countries, stand by and watch this happen?
Hur kan världssamfundet, ett multinationellt företag och ett av världens största länder passivt se detta hända?
In this particular case, Google has proved that a big multinational company can really stick to its ethics policy.
Just i detta fall har Google bevisat att ett stort multinationellt företag verkligen kan hålla sig till sin etiska policy.
UNICEF has denounced the consequences of, for example, the closure or sudden departure of a multinational company.
Unicef har själv påtalat vilka följder till exempel stängning eller plötslig flyttning av ett multinationellt företag får.

Användningsexempel för "multinational company" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBabies' health is too important to be left in the hands of a multinational company's marketing department.
Spädbarnens hälsa är för viktig för att lämnas över till multinationella företags marknadsavdelningar.
EnglishIn this particular case, Google has proved that a big multinational company can really stick to its ethics policy.
Just i detta fall har Google bevisat att ett stort multinationellt företag verkligen kan hålla sig till sin etiska policy.
EnglishUNICEF has denounced the consequences of, for example, the closure or sudden departure of a multinational company.
Unicef har själv påtalat vilka följder till exempel stängning eller plötslig flyttning av ett multinationellt företag får.
EnglishThe multinational footwear company, C &
EnglishHow can the international community, a multinational company and one of the world's main countries, stand by and watch this happen?
Hur kan världssamfundet, ett multinationellt företag och ett av världens största länder passivt se detta hända?
EnglishThe company is multinational but Katarina Willig is stationed at the Stockholm office where she works closely to the management team.
Företaget är multinationellt men Katarina Willig är stationerad på Stockholmskontoret där hon jobbar nära ledningsgruppen.
EnglishIn other words, if a multinational company calls London from Paris, the message can be protected in Paris but perhaps not in London.
Det vill säga, om ett multinationellt företag ringer från Paris till London, kan deras samtal skyddas i Paris men inte i London.
EnglishRecently, water distribution rights for some of the municipality were granted to a multinational private company (Veolia Environnement).
Nyligen har ansvaret för vattenförsörjningen i delar av kommunen överlåtits till ett privat multinationellt företag (Veolia Environment).
EnglishThe number of multinational company relocations continues to rise, a phenomenon, which, in Portugal, has already led to thousands of job losses.
Antalet multinationella företag som flyttar fortsätter att öka, något som i Portugal redan har inneburit tusentals förlorade arbetstillfällen.
EnglishThis is not an isolated case in Romania: two years before that, another young employee of a multinational company died of exhaustion from having to work overtime.
För två år sedan avled en annan ung kvinna som var anställd på ett multinationellt företag efter att ha arbetat mycket övertid.
EnglishSince then she has held various posts at Procter & Gamble, a multinational company with sales of approximately 80 billion dollars per year.
Sedan dess har hon haft ett antal olika tjänster inom Procter & Gamble, ett multinationellt företag som omsätter ca 80 miljarder dollar per år.
EnglishIt is not for nothing that a board member of the second largest multinational drug company, Mr Bolkestein, sits in the European Commission.
Det är ingen tillfällighet att en styrelseledamot i det näst största multinationella läkemedelsföretaget, herr Bolkestein, sitter i Europeiska kommissionen.
EnglishThe number of multinational company relocations continues to rise, a phenomenon, which, in Portugal, has already led to thousands of job losses.
. – Riktlinjerna från Lissabon, besluten på vårens toppmöte och riktlinjerna i kommissionens meddelande bildar ramen för en våldsam attack mot arbetarna.
EnglishDoes a child whose father is an executive of a multinational company have the same opportunities in finding work as a child whose father is unemployed?
Har den som är barn till en högt uppsatt person inom ett multinationellt företag lika möjligheter som ett barn till en arbetslös när det gäller att finna arbete?
EnglishA long established multi-national company - Levi-Strauss - recently gave advance notice of redundancy in relation to workers at two factories in Scotland, at Bellshill and Dundee.
Ett sedan länge etablerat multinationellt företag - Levi Strauss - gav nyligen besked om uppsägningar vid två fabriker i Skottland, i Bellshill och Dundee.
EnglishThe US multinational Alcoa (Aluminium Company of America), which is established in Italy, produces primary aluminium and manages two plants in Portovesme and Fusina.
Det multinationella amerikanska företaget Alcoa (Aluminium Company of America), som har verksamhet Italien, producerar primäraluminium och driver två anläggningar i Portovesme och Fusina.
EnglishHence our rapporteur's statement that, if faced with a similar verdict from an auditor, the members of the board of a multinational company would probably have to immediately resign.
Det fick vår föredragande att säga att inför en sådan dom från en revisor skulle styrelsemedlemmarna i ett multinationellt företag sannolikt omedelbart lämna in sin avskedsansökan.
EnglishA very big multinational company - Fruit of the Loom - is pulling out of a labour-intensive industry with thousands of jobs because they want to get the product manufactured in Morocco.
Ett väldigt stort multinationellt bolag - Fruit of the Loom - drar sig ur en arbetskraftsintensiv industri med tusentals arbetstillfällen, eftersom de vill tillverka produkten i Marocko.

Liknande översättningar för "multinational company" på svenska

multinational adjektiv
company substantiv
controlling company substantiv
managing company substantiv
holding company substantiv
mid-cap company substantiv
parent company substantiv
Swedish