"multilingual" - Svensk översättning

EN

"multilingual" på svenska

EN

multilingual {adjektiv}

volume_up
multilingual
Amongst all of us we will try to improve our multilingual communication procedures.
Vi ska alla försöka förbättra våra förfaranden för flerspråkig kommunikation.
Thirdly, to encourage the development of multilingual services.
Målsättning nummer tre är att uppmuntra utvecklingen av flerspråkig service.
Moreover, exchanges of pupils and students would be facilitated by multilingual education.
Dessutom skulle elev- och studentutbytet underlättas av flerspråkig utbildning.

Användningsexempel för "multilingual" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
Det är vilseledande att beteckna den språkliga mångfalden som dyr och ineffektiv.
EnglishA feature of a good multilingual policy would be to protect these languages.
En av aspekterna med en god flerspråkighetspolitik vore att skydda dessa språk.
EnglishAmongst all of us we will try to improve our multilingual communication procedures.
Vi ska alla försöka förbättra våra förfaranden för flerspråkig kommunikation.
EnglishSubject: Kurdish mayor dismissed for providing multilingual municipal services
Angående: Kurdisk borgmästare avskedad för att ha erbjudit flerspråkig kommunal service
EnglishMoreover, exchanges of pupils and students would be facilitated by multilingual education.
Dessutom skulle elev- och studentutbytet underlättas av flerspråkig utbildning.
EnglishThe websites must be not only multilingual but registered in all languages.
Webbplatserna måste inte enbart vara flerspråkiga, utan registreras på samtliga språk.
EnglishWe have temporary multilingual information panels across Parliament's building here.
Runtom i parlamentets byggnader finns det tillfälliga informationstavlor på flera språk.
EnglishAnother matter is to stress the significance of the multilingual e-justice portal.
Dessutom måste vikten av den flerspråkiga e-juridikportalen betonas.
EnglishBut Estonia is destined to become - and to remain - a multicultural and multilingual society.
För all framtid kommer Estland att bli ett mångkulturellt och mångspråkigt samhälle.
EnglishThe multilingual nature of the European Union is thus a source of wealth.
Den språkliga mångfalden i Europeiska unionen är alltså en rikedom.
EnglishThirdly, to encourage the development of multilingual services.
Målsättning nummer tre är att uppmuntra utvecklingen av flerspråkig service.
EnglishIt is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
Den språkliga mångfalden måste bevaras även efter utvidgningen, det finns ingenting som hindrar detta.
EnglishIf you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.
Om du vill göra reklam för Ditt Europa kan du använda vårt pr-material som finns på flera språk .
EnglishThe multilingual nature of Europe must be preserved after enlargement too; there are no obstacles to this.
Den är samtidigt också en rättighet för medborgarna i varje medlemsstat.
EnglishIn our multilingual Europe I wanted to wish you peace in Hungarian, Romanian, Slovak and English.
I vårt flerspråkiga Europa ville jag önska er frid på ungerska, rumänska, slovakiska och engelska.
EnglishMultilingual single contact can, and indeed does, play a highly important role in this.
Flerspråkiga gemensamma kontaktpunkter kan spela, och gör det faktiskt också, en ytterst viktig roll i detta.
EnglishA multilingual thesaurus covering politics, law, economics and other fields relevant to the EU
Flerspråkig tesaurus för EU:s olika verksamhetsområden.
EnglishIn this way, Europe would become multilingual and not dependent on our jargon that is similar to English.
På så sätt skulle Europa bli flerspråkigt och inte beroende av vårt fikonspråk som liknar engelska.
EnglishThis is a multilingual wealth, a multicultural wealth.
Det är en flerspråkig rikedom, och en mångkulturell rikedom.
EnglishAny derogation to the multilingual approach, even if transitional, represents a risk for the future.
Varje avsteg från den flerspråkiga strategin, även i ett övergångsstadium, innebär risker inför framtiden.