"multilevel" - Svensk översättning

EN

"multilevel" på svenska

EN

multilevel {adjektiv}

volume_up
multilevel

Användningsexempel för "multilevel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would particularly like to focus at this point on strengthening multi-level governance.
I detta skede skulle jag särskilt vilja fokusera på att stärka flernivåstyrningen.
EnglishWe have to prove that the classic, multi-level model of our society is sufficiently sound.
Vi måste bevisa att vårt samhälles klassiska flernivåmodell är tillräckligt hållbar.
EnglishThe cohesion policy plays a vital role in the application of multi-level governance.
Sammanhållningspolitiken har en viktig roll att spela i samband med system för flernivåstyre.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Därför krävs någon form av extra stödinstrument med flera nivåer.
EnglishThis situation refers to a conception of multilevel intergovernmentalism.
Detta bygger på tanken om mellanstatlighet på flera olika nivåer.
EnglishMulti-level management is a sine qua non of effective cohesion policy.
Hanteringen på flera nivåer är en nödvändig förutsättning för en effektiv sammanhållningspolitik.
EnglishThe educational system in Hungary is multilevel, and there are more and more opportunities to study.
Utbildningssystemet har flera nivåer och fler utbildningsmöjligheter tillkommer ständigt.
EnglishWe are convinced that with this multi-level concept, we have proposed a solution which is acceptable.
Vi är övertygade om att vi med detta flerstegskoncept har föreslagit en acceptabel lösning.
EnglishCohesion policy is a good example of multi-level governance.
Sammanhållningspolitiken är ett bra exempel på flernivåstyre.
EnglishWe need integrated multi-level decision-making processes.
Vad vi behöver är beslutsprocesser i nätverk på flera nivåer.
EnglishThere is only one answer to the challenges of this complex administration system: multi-level governance.
Det finns endast ett svar på det komplicerade administrativa systemets utmaningar: flernivåstyre.
EnglishMulti-level governance is a prerequisite for achieving territorial cohesion and boosting its potential.
Flernivåstyre är en förutsättning för att uppnå territoriell sammanhållning och stärka dess potential.
EnglishThat is the link between multi-level governance and territorial cohesion highlighted by the rapporteur.
Det är denna förbindelse mellan flernivåstyre och territoriell sammanhållning som föredraganden belyser.
Englishdevelopment of multi-level territorial governance.
utveckling av territoriella styrelseformer på flera nivåer.
EnglishThe report stresses that the multi-level approach must be applied horizontally in all EU policies.
I betänkandet betonas att en strategi på flera nivåer måste tillämpas horisontellt inom samtliga EU-politikområden.
EnglishWe want to strengthen the principle of multi-level governance.
EnglishYes, it is important to develop multi-level governance.
Ja, det är viktigt att utveckla flernivåstyre.
EnglishIt will not just imply good governance but also a European multi-level system of governance.
De kommer inte bara att betyda good governance, utan de kommer också att innehålla ett europeiskt governance-system på flera plan.
EnglishWhat will then be the state of play as regards this multi-level approach, or this decentralised focus, for that matter?
Vad kommer då att hända med synsättet med flera nivåer, eller detta decentraliserade fokus för den delen?
EnglishCohesion between the region and between the cities, good governance and multi-level governance offer the best prospects.
Sammanhållning inom regionen och mellan städerna, ett gott styre och flernivåstyre har bäst utsikt att lyckas.