"multilateralism" - Svensk översättning

EN

"multilateralism" på svenska

EN

multilateralism {substantiv}

volume_up
multilateralism (även: versatility)
Security has a price, and the demand for greater multilateralism on our allies' part imposes an added cost.
Säkerhet har ett pris och kravet på större mångsidighet från våra allierades sida medför en extra kostnad.
We need a clear European external agenda in order for the EU to be able purposefully to promote a global policy based on multilateralism.
Vi behöver en tydlig europeisk yttre dagordning för att EU meningsfullt ska kunna främja en global politik baserad på mångsidighet.
I would like to communicate this message to our institution because we all share the responsibility for promoting the multilateralism created at the end of the Second World War.
Jag vill framföra detta budskap till vår institution eftersom det är allas vårt ansvar att främja den mångsidighet som skapades i slutet av andra världskriget.

Användningsexempel för "multilateralism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat is right for multilateralism and multilateral processes and institutions?
Vad är bäst för multilateralism och multilaterala förfaranden och institutioner?
EnglishIt is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.
Det är enligt min åsikt inte utformat så att det undergräver multilateralismen.
EnglishAgain it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
Återigen är det mycket svårt att välja mellan multilateralism och bilateralism.
EnglishWith multilateralism under threat, we must do all we can to make Cancun a success.
Eftersom multilateralismen är hotad måste vi göra allt för att lyckas i Cancún.
EnglishIn this respect, it is essential for the message of multilateralism to be broadcast.
I det sammanhanget är det av största vikt att det multilaterala budskapet förkunnas.
EnglishWe are both committed to multilateralism, which is the only solution to global problems.
Vi förordar båda multilateralism, som är den enda lösningen på globala problem.
EnglishIn both cases, the EU has shown its commitment to effective multilateralism.
I båda fallen har EU visat sitt engagemang för en effektiv multilateralism.
EnglishWe cannot have a free-trade agreement with the US; that would undermine multilateralism.
Vi kan inte ha ett frihandelsavtal med USA. Det skulle undergräva multilateralismen.
EnglishDoing so requires confidence, both in the WTO and in multilateralism itself.
Tilltron behöver det, både till WTO och till multilaterismen som sådan.
EnglishFirst and foremost, it was to reaffirm our commitment to multilateralism and the UN.
Det första och viktigaste är att bekräfta vårt engagemang för multilateralism och för FN.
EnglishThese countries should be able to continue down the path of cooperation and multilateralism.
Dessa länder måste kunna fortsätta längs vägen mot samarbete och multilateralism.
English. - (SL) Our commitment to multilateralism continues.
rådets tjänstgörande ordförande. - (SL) Vårt engagemang för multilateralism fortsätter.
EnglishWe are all convinced that fighting for multilateralism is a good thing.
Vi är alla övertygade om att kampen för multilateralismen är en god kamp.
EnglishIndeed, as a Community committed to effective multilateralism, that is as it should be.
Som en gemenskap som ägnar sig åt effektiv multilateralism är det precis som det ska vara.
EnglishMultilateralism also involves maintaining transatlantic relations.
Multilateralism handlar också om att upprätthålla de transatlantiska förbindelserna.
EnglishYou spoke of the dangerous trend away from multilateralism towards unilateralism.
Ni talade om de faror som det multilaterala är utsatt för på grund av tendenser åt det unilaterala.
EnglishMultilateralism and the reinforced Neighbourhood Policy are also priorities for the Commission.
Multilateralismen och en förstärkt grannskapspolitik prioriteras också av kommissionen.
EnglishAt world level Europe is committed to effective multilateralism.
Marknaden, pengarna, den fria rörligheten - detta räcker inte.
EnglishThe European Union's commitment to effective multilateralism is particularly important.
EU:s engagemang för effektiv multilateralism är särskilt viktigt.
EnglishIt is important in its own way, provided, of course, that it fits in with our concept of multilateralism.
Undersökningen kommer att innehålla en analys av olika alternativ för samarbetet.

Synonymer (engelska) till "multilateral":

multilateral
English