"multidisciplinary research" - Svensk översättning

EN

"multidisciplinary research" på svenska

EN

multidisciplinary research {substantiv}

volume_up
Multidisciplinary research, yes; a European higher education area, with the synergies that implies for the European research area.
Tvärvetenskaplig forskning, ja; ett europeiskt område med högskoleutbildning, med de synergier som detta innebär för det europeiska forskningsområdet.
We are also pleased that, with regard to social sciences, which are also sciences, this Programme offers firm support for socioeconomic research and multidisciplinary research.
Det gläder oss också att detta program när det gäller samhällsvetenskap innebär ett rejält stöd till socioekonomisk och tvärvetenskaplig forskning.
The University of Lapland conducts distinctive, dynamic, open-minded and multidisciplinary research, which crosses the borders of disciplines and faculties, science and art.
Lapplands universitet bedriver utpräglad, dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig forskning, som korsar gränser mellan discipliner och fakulteter, vetenskap och konst.

Användningsexempel för "multidisciplinary research" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, I would also like to recall the importance of adopting a multidisciplinary approach to research in this area.
Jag skulle även vilja ta upp vikten av att arbeta multidisciplinärt när det gäller forskning på detta område.
EnglishSwedish Environmental Protection Agency provides financing amounting to SEK 100 million per year for a number of multidisciplinary environmental research programmes.
Naturvårdsverket   finansierar ett flertal tvärvetenskapliga miljöforskningsprogram med 100 miljoner kronor per år.
EnglishMultidisciplinary research, yes; a European higher education area, with the synergies that implies for the European research area.
Tvärvetenskaplig forskning, ja; ett europeiskt område med högskoleutbildning, med de synergier som detta innebär för det europeiska forskningsområdet.
EnglishDigital preservation is a new and versatile area that commands multidisciplinary research for new approaches and solutions for the future.
Digitalt bevarande är ett nytt och mångfasetterat område som kräver en flervetenskaplig forskning för nya synsätt och lösningar för framtiden inom LDB området.
EnglishWe are also pleased that, with regard to social sciences, which are also sciences, this Programme offers firm support for socioeconomic research and multidisciplinary research.
Det gläder oss också att detta program när det gäller samhällsvetenskap innebär ett rejält stöd till socioekonomisk och tvärvetenskaplig forskning.
EnglishThe University of Lapland conducts distinctive, dynamic, open-minded and multidisciplinary research, which crosses the borders of disciplines and faculties, science and art.
Lapplands universitet bedriver utpräglad, dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig forskning, som korsar gränser mellan discipliner och fakulteter, vetenskap och konst.
EnglishOn 20-22 June 2011 organized a conference in NoFS Revinge on the theme "Safety on the cross", ie cross-sector collaboration in security and multi-disciplinary approach in research.
Den 20-22 juni 2011 arrangerar NoFS en konferens i Revinge på temat ”Säkerhet på tvärs”, det vill säga tvärsektoriell samverkan i säkerhetsarbetet och mångvetenskaplighet i forskningen.

Liknande översättningar för "multidisciplinary research" på svenska

multidisciplinary adjektiv
research substantiv
to research verb
market research substantiv
to do research verb
Swedish
pure research substantiv
action research substantiv
background research substantiv
field of research substantiv
head of research substantiv
marketing research substantiv
operational research substantiv
applied research substantiv
field research substantiv
environmental research substantiv
child language research substantiv