"multicultural" - Svensk översättning

EN

"multicultural" på svenska

EN

multicultural {adjektiv}

volume_up
multicultural (även: multi-cultural)
Sarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sarajevo är omgivet av en atmosfär som är både mångkulturell och europeisk.
Our European Union, as a result of its history, is multicultural and multiethnic.
Europeiska unionen är till följd av sin historia mångkulturell och multietnisk.
It is an exceptionally multicultural city.
Det är en exceptionellt mångkulturell stad.

Användningsexempel för "multicultural" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur European Union, as a result of its history, is multicultural and multiethnic.
Europeiska unionen är till följd av sin historia mångkulturell och multietnisk.
EnglishSocial values are changing and societies are becoming more and more multicultural.
De sociala värderingarna förändras och samhällena blir mer och mer multikulturella.
EnglishIn the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
Sarajevo har, trots upprepade konflikter, behållit sin mångkulturella prägel.
EnglishIn particular we must remember that Europe today is a multicultural society.
Vi måste särskilt komma ihåg att dagens Europa är ett mångkulturellt samhälle.
EnglishSarajevo is surrounded by an atmosphere which is both multicultural and European.
Sarajevo är omgivet av en atmosfär som är både mångkulturell och europeisk.
EnglishIs it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Rör det sig i riktning mot ett mångkulturellt Europa eller mot en panislamisk stat?
EnglishSustainable, modernised and multicultural agriculture is necessary in mountain areas.
Ett hållbart, modernt och mångkulturellt jordbruk är nödvändigt i bergsregionerna.
EnglishMuch more important, it was the first multicultural, multifaith state on a huge scale.
Än viktigare, det var den första mångkulturella, mångtroende staten på en stor skala.
EnglishFor fifty years, we have been building a multicultural Europe, not a one-sided Europe.
Sedan 50 år bygger vi upp ett mångkulturellt EU och inte ett EU med ett enda ansikte.
EnglishThis is an example of multi-cultural ideology prevailing over reality.
Det är ett exempel på hur interkulturalismens ideologi får råda över verkligheten.
EnglishWe know that enlargement will make us more multi-cultural and more competitive.
Vi vet att utvidgningen kommer att göra oss mer multikulturella och mer konkurrenskraftiga.
EnglishSuch an action means destroying the vision of a multicultural and multiethnic Europe.
Ett sådant agerande är att krossa visionen om ett multikulturellt och multietniskt Europa.
EnglishThat too would strengthen a multi-cultural and multi-faith Turkey.
Även detta skulle stärka ett Turkiet med många kulturer och trosinriktningar.
EnglishBut Estonia is destined to become - and to remain - a multicultural and multilingual society.
För all framtid kommer Estland att bli ett mångkulturellt och mångspråkigt samhälle.
EnglishIt is crucial that we teach and promote respect for multicultural diversity in Europe.
Det är väsentligt att undervisa och främja respekten för den kulturella mångfalden i Europa.
EnglishBy supporting this label, we will improve multicultural dialogue.
Genom att stödja märket kommer vi att förbättra den mångkulturella dialogen.
EnglishThis is an example of multi-cultural ideology prevailing over reality.
Utan sådan kommunikation misslyckas Europas plan för civilisationen.
EnglishThere are almost as many examples of multicultural countries as there are European states.
Det finns nästan lika många exempel på mångkulturella länder som det finns europeiska stater.
EnglishVietnam is a multiethnic, multicultural and multi-religious country.
Vietnam är ett multietniskt, multikulturellt och multireligiöst land.
EnglishThe multicultural societies that you want to create are powder kegs.
De multikulturella samhällen som ni vill skapa är rena krutdurkarna.