"multi-layered" - Svensk översättning

EN

"multi-layered" på svenska

EN

multi-layered {adjektiv}

volume_up
multi-layered
multi-layered

Användningsexempel för "multi-layered" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe too believe that the multi-layered harmonization problems must be solved.
Vi anser naturligtvis också att de mångfacetterade harmonieringsproblemen måste lösas.
EnglishIt is a disease which, as such, must be tackled by means of practical, multi-layered solutions.
Det är en sjukdom som i sig måste tacklas med praktiska lösningar på flera olika nivåer.
EnglishEnron has generally highlighted the risks involved in multi-layered and inadequately supervised finance groups.
Enron-fallet har allmänt förtydligat riskpotentialen i finansiella grupper med oöverblickbar uppbyggnad och otillräcklig tillsyn.
EnglishAcceding to the principle of multi-layered sovereignty will, of course, only be possible against a background of civilian and political support.
Principen om suveränitet på flera nivåer är förstås bara godtagbar om den har stöd bland invånare och politiker.
EnglishThere is a multi-layered response, there are many issues involved, and I have indicated a number of them to you this afternoon.
Det finns ett mångfasetterat svar, det finns många frågor som är inblandade, och jag har tagit upp en rad av dem här i eftermiddag.
English. - (CS) Commissioner, ladies and gentlemen, I warmly welcome Mrs Pack's multi-layered approach to drawing up this report.
för GUE/NGL-gruppen. - (CS) Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag välkomnar verkligen Doris Packs flerskiktsstrategi vid utarbetandet av detta betänkande.
EnglishMr Prodi said of the Growth and Stability Pact that the reality that lies behind it is multi-layered and that the institutions should take this into consideration and act flexibly.
Beträffande stabilitets- och tillväxtavtalet konstaterade Prodi att verkligheten bakom avtalet är flerskiktat och att organen bör beakta dessa skikt och fungera flexibelt.
EnglishHowever, I have been reassured at least by the United States authorities and by the multi-layered data protection systems and judicial safeguards that are in place through this interim agreement.
Jag har emellertid blivit lugnad, åtminstone av de amerikanska myndigheterna och av de uppgiftsskyddssystem i flera nivåer och rättsliga skyddsmekanismer som införs tack vare detta interimsavtal.

Liknande översättningar för "multi-layered" på svenska

multi substantiv
layered adjektiv
multi level bill of material substantiv