"to mulct" - Svensk översättning

EN

"to mulct" på svenska