EN

muddle {substantiv}

volume_up
In the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.
Mitt under ratificeringen av en ny text med alla dessa bestämmelser bäddar detta för en verklig röra.
It was an exceptional muddle of a kind of European megalomania and a disregard for the interests of some Member States.
Det var en exceptionell röra som liknade något slags europeiskt storhetsvansinne och ett nonchalerande av vissa medlemsstaters intressen.
That has significant implications for the whole question of immunities and it explains why we are in the present muddle.
Detta får betydande konsekvenser för hela frågan om immunitet, och det förklarar varför vi befinner oss i den här röran.
Jag ber om ursäkt, akterna har hamnat något i oreda här.
You must come out from this muddle and look for real solutions, not just useless proposals.
Ni måste komma ur denna oreda och leta efter verkliga lösningar och inte bara komma med oanvändbara förslag.
There is obviously a real muddle between these two gentlemen.
Det finns uppenbarligen en virrvarr mellan dessa båda herrar.
The plan we have from the Commission for this is a bit of a muddle, not a clear system.
Vad vi har som utkast från kommissionen på denna punkt, är snarare ett virrvarr än en klar överblick.
I regret the muddle over maternity protection, and the confusion between maternity leave for women and parental...
Jag beklagar virrvarret när det gäller skydd för moderskapet och sammanblandningen mellan mödraledighet för kvinnor, föräldra...

Användningsexempel för "muddle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Men att tro att denna gröt kan vara självständig är definitivt något annat.
EnglishInstead, they have decided to muddle through this six-month Presidency as best they can.
Dessa länder skulle därför förlora omkring 60 procent av de pengar de har möjlighet att få.
EnglishOtherwise, we are going to get in a complete muddle and off track as far as time is concerned.
Annars blir det alldeles för rörigt här, och vi kan inte hålla tidsplanen.
EnglishThe plan we have from the Commission for this is a bit of a muddle, not a clear system.
Vad vi har som utkast från kommissionen på denna punkt, är snarare ett virrvarr än en klar överblick.
EnglishWe have not fallen out about the details or generally got into a muddle, as the Council often does.
Vi har inte stridit om detaljer eller generellt sett rört till det, vilket rådet ofta gör.
EnglishBut this is where the critics got themselves into a terrible muddle, and sometimes, all logic went out of the window.
Men här har kritikerna rört till det, och ibland kommer deras logik till korta.
EnglishThere is obviously a real muddle between these two gentlemen.
Det finns uppenbarligen en virrvarr mellan dessa båda herrar.
EnglishYou must come out from this muddle and look for real solutions, not just useless proposals.
Ni måste komma ur denna oreda och leta efter verkliga lösningar och inte bara komma med oanvändbara förslag.
EnglishIt is because some Member States have tried to muddle through instead of reforming their ways.
Det beror på att medlemsstaterna har försökt att trassla sig igenom istället för att reformera sina möjligheter.
EnglishMy files have got in rather a muddle.
Jag ber om ursäkt, akterna har hamnat något i oreda här.
EnglishIt is simply not enough to muddle through with pragmatic solutions and wait for the next crisis to happen.
Det innebär inte att vi endast hankar oss fram på pragmatiskt vis och väntar tills nästa kris bryter ut.
EnglishIn the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.
Mitt under ratificeringen av en ny text med alla dessa bestämmelser bäddar detta för en verklig röra.
EnglishMoreover, this amendment is something of a muddle, so that those of us who like good, solid, legal texts cannot agree to it.
Dessutom är ändringsförslaget rörigt, något som inte kan godtas av dem som föredrar gedigna rättsliga texter.
EnglishI think there is some muddle.
Jag tror att det har gjorts en viss sammanblandning.
EnglishThat has significant implications for the whole question of immunities and it explains why we are in the present muddle.
Detta får betydande konsekvenser för hela frågan om immunitet, och det förklarar varför vi befinner oss i den här röran.
EnglishI regret the muddle over maternity protection, and the confusion between maternity leave for women and parental...
Jag beklagar virrvarret när det gäller skydd för moderskapet och sammanblandningen mellan mödraledighet för kvinnor, föräldra...
EnglishIt was an exceptional muddle of a kind of European megalomania and a disregard for the interests of some Member States.
Det var en exceptionell röra som liknade något slags europeiskt storhetsvansinne och ett nonchalerande av vissa medlemsstaters intressen.
EnglishThe main problem is that Mr Santer and his colleagues are not leading, but are allowing themselves to be led into a muddle of waste, fraud and corruption.
Huvudproblemet är att Santer och hans kolleger inte leder, utan låter sig ledas in i bedrägeri och korruption.
EnglishWe were in a muddle!
Englishto muddle through
Lär dig andra ord