"much needed" - Svensk översättning

EN

"much needed" på svenska

EN

much needed {adjektiv}

volume_up
This created a much-needed opportunity to move the whole round forward.
Detta skapade en välbehövlig möjlighet att driva fram hela rundan.
It is a much-needed and longoverdue review of this area of legislation.
Det är en välbehövlig översyn över det här lagstiftningsområdet som borde ha gjorts för länge sedan.
Substantial and much needed economic growth followed.
Stadig och välbehövlig ekonomisk tillväxt följde.

Användningsexempel för "much needed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne such matter is the much-needed regulation of the fruit and vegetable market.
En sådan fråga är den så viktiga regleringen av frukt- och grönsaksmarknaden.
EnglishIt will then be impossible to implement many much-needed protection measures.
Det kommer då att bli omöjligt att genomföra flera välbehövliga skyddsåtgärder.
EnglishI welcome this White Paper because it is kick-starting a much-needed debate.
Jag välkomnar denna vitbok eftersom den sätter i gång en mycket behövlig debatt.
EnglishNevertheless there is still plenty of room for much-needed further progress.
Icke desto mindre finns det mycket utrymme för ytterligare nödvändiga framsteg.
EnglishOne such matter is the much-needed regulation of the fruit and vegetable market.
För det tredje måste särskild uppmärksamhet ägnas åt era internationella förhandlingar.
EnglishThis debate on the cohesion policy after 2013 is therefore much needed.
Den här debatten om sammanhållningspolitiken efter 2013 är därför mycket viktig.
EnglishA new customs service is collecting much-needed revenues for the Kosovo budget.
En ny tullmyndighet samlar in välbehövliga intäkter till Kosovos budget.
EnglishIt will then be impossible to implement many much-needed protection measures.
Då kommer det att bli omöjligt att genomföra många skyddsåtgärder som verkligen behövs.
EnglishI should like to thank Mr Randsford for a sound and much-needed report.
Jag vill tacka Miloslav Ransdorf för ett grundligt och välbehövligt betänkande.
EnglishThe objective is now to reach a much-needed interinstitutional agreement.
Min grupp ser med oro på hur myndigheterna har mångfaldigats under de senaste åren.
EnglishI should like to thank Mr Randsford for a sound and much-needed report.
Jag vill tacka Miloslav Ransdorf för ett grundligt och välbehövligt betänkande.
EnglishOn the left, Kurt Beck and his friends are holding back much needed reforms.
På vänsterkanten bromsar Kurt Beck och hans vänner välbehövliga reformer.
EnglishThe objective is now to reach a much-needed interinstitutional agreement.
Målet är nu att komma fram till ett välbehövligt interinstitutionellt avtal.
EnglishOur efforts to provide these countries with economic and political support are much needed.
Vi måste anstränga oss för att ge dessa länder ekonomiskt och politiskt bistånd.
EnglishIt gives much-needed reinforcement to the role of the European Parliament.
Därigenom har Europaparlamentets roll förstärkts, vilket var välbehövligt.
EnglishShe has added the much needed guidelines and criteria and has tightened up the time limits.
Hon har lagt till välbehövliga riktlinjer och kriterier och skärpt tidtabellen.
EnglishThe stock exchanges are an example of a sector where that is very much needed.
Aktiemarknaden är ett exempel på en sektor där detta verkligen behövs.
EnglishMuch work is needed to ensure the consistency of international policies.
Det krävs mycket arbete för att säkra en konsekvent internationell politik.
EnglishI feel that all of their contributions shed some much-needed light on the report.
Alla deras bidrag har kastat ett välbehövligt ljus över betänkandet.
EnglishThe lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
Huvudparten av paketet går faktiskt till denna välbehövliga samtrafik.

Liknande översättningar för "much needed" på svenska

needed verb
much adverb
much adjektiv
Swedish
much pronomen
Swedish
if needed
when needed adverb
Swedish
badly needed adjektiv
much appreciated adjektiv