"much-debated" - Svensk översättning

EN

"much-debated" på svenska

EN

much-debated {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "much-debated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is a much debated subject these days, but it does not come within my remit.
Det är en mycket debatterad fråga just nu, men den faller inte inom mitt behörighetsområde.
EnglishThis also applies, and especially applies, to this much debated topic today, of congestion.
Det gäller också, och i synnerhet, det i dag så omdebatterade ämnet trängsel.
EnglishMr President, thank you for giving me the floor on this much-debated subject.
Tack för att ni ger mig ordet i detta mycket omdiskuterade ämne.
EnglishA much-debated topic in this Parliament is the burden of proof.
Ett omdebatterat ämne här i parlamentet är bevisbördan.
EnglishMr President, this is a much debated and very important issue.
Detta är en mycket omdiskuterad och viktig fråga.
EnglishThe first concerns the much-debated Article 13(1).
Den första gäller artikel 13.1, vilken redan har tagits upp.
EnglishAfter all, nobody can deny that two years after this much-debated summit, disappointingly little progress has been made.
Ingen kan ju förneka att beklagansvärt få resultat har uppnåtts två år efter detta omdiskuterade möte.
EnglishEurope and its citizens are a much-debated topic.
Europa och medborgarna, det pratas det mycket om.
EnglishThe Green Paper should be debated much earlier.
EnglishThe report is much debated, it is biased and, whether we like it or not, it will not help us move forward.
Rapporten är mycket omdiskuterad; den är partisk, och vare sig vi tycker om det eller inte kommer den inte att bidra till att vi kan göra framsteg.
EnglishFurthermore, we have tabled an amendment on tobacco subsidies, a much-debated topic which is also relevant in this context.
Vidare har vi lagt fram ett förslag om tobakssubventionerna, ett ämne som vi ofta diskuterar och som är relevant även i detta sammanhang.
EnglishThe option of operating cabotage services in the United States is much debated; we will not have that option to start with.
Alternativet att sköta cabotagetjänster i Förenta staterna är mycket debatterat. Till att börja med kommer vi inte att ha det alternativet.
EnglishIn many of the remaining countries, the introduction of similar provisions is being much debated.
Idag gäller dessa rättigheter och skyldigheter för det stora flertalet homosexuella medborgare i EU, och i flera av de kvarvarande länderna diskuteras införandet av liknande bestämmelser.
EnglishIt is a subject which has been much debated in this House, but I believe that in future we must focus primarily on ways in which this situation can be ended.
Det har redan talats mycket om det i detta parlament, men jag tror att det i framtiden framför allt måste ses på sätten hur det kan göras ett slut på situationen.
EnglishBut, of course, we all know that access to Schengen is also based on trust, and trust, or lack of trust, has been very much debated in the last weeks.
Naturligtvis vet vi alla att tillträdet till Schengen också baseras på förtroende, och förtroende - eller brist på förtroende - har diskuterats mycket de senaste veckorna.
EnglishThis issue has been much debated and has awakened great interest in international forums as well as in the Council of Europe and the OECD.
Internet betyder i våra medborgares dagliga liv. Men, som alla informationsmedia, och i synnerhet på grund av dess tillgänglighet, måste den underställas säkerhetsregler, särskilt för barn.
EnglishIf targets are not being debated that much now, I think this is because a lot of other parties are not that ready - for reasons that you know - to discuss targets in Cancún.
Om målen inte diskuteras så mycket nu tror jag det beror på att många av de andra parterna inte är lika beredda att diskutera mål i Cancún - av skäl som ni känner till.
EnglishIndeed, that is what helped Council to make progress for instance in the much-debated areas of criminal and labour law that hampered free provision of services.
Faktiskt var det detta som hjälpte rådet att göra framsteg till exempel inom de flitigt debatterade områdena straffrätt och arbetsrätt som hindrade fritt tillhandahållande av tjänster.
EnglishMost of the ALDE Group would beg to differ with the rapporteur and the Committee on Agriculture and Rural Development on the already much-debated crisis fund and crisis management in general.
Större delen av ALDE-gruppen är oenig med föredraganden och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling när det gäller den så omdiskuterade krisfonden och krishanteringen i allmänhet.

Liknande översättningar för "much-debated" på svenska

much adverb
much adjektiv
Swedish
much pronomen
Swedish
much needed adjektiv
much appreciated adjektiv