"ms" - Svensk översättning

EN

"ms" på svenska

volume_up
ms {substantiv} [förkortning]
volume_up
Ms [förkortning]
SV
SV
EN

ms {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "manuscript"

Användningsexempel för "ms" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMs Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.
EnglishMs McKenna, this is not an issue that can be resolved right now in this Chamber.
Ledamot McKenna! Detta är inte ett problem som vi kan lösa i kammaren just nu.
EnglishIn response to Ms Andreasen: she was not only talking about freezing the budget.
Till Marta Andreasen vill jag säga att hon inte bara talade om att frysa budgeten.
EnglishI would like to thank Ms Figueiredo for her report on minimum income schemes.
Jag skulle vilja tacka Ilda Figueiredo för hennes betänkande om minimiinkomster.
EnglishThis is also thanks to the excellent work of the rapporteur, Ms Riera Madurell.
Detta är också tack vare föredraganden Teresa Riera Madurells utmärkta arbete.
EnglishMs Ferreira commented on the lack of information about the replies to our debate.
Anne Ferreira har kommenterat bristen på information om svaren på vår debatt.
EnglishIn terms of the number of MS sufferers living there, Poland ranks third in Europe.
I fråga om det antal MS-sjuka som lever här ligger Polen på tredje plats i Europa.
EnglishMs Read pointed out that the Member States are very sensitive to this issue.
Read påpekade att medlemsländerna är mycket känsliga när det gäller denna fråga.
EnglishAnd this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
Och det är därför man ingenting får gjort på kontoret, det är på grund av C&M.
EnglishMS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
MS påverkar människor på olika sätt: vissa dagar kan man må bra, andra sämre.
EnglishMs. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
EnglishThis was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
Detta betonades av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay.
EnglishMs Bellamy, who directed UNICEF after Mr Grant, was forced to resign last year.
Carol Bellamy, som efterträdde Grant som chef för Unicef, tvingades avgå förra året.
EnglishI would also like to commend the European MS Platform for their campaigning work.
Jag vill också berömma European Multiple Sclerosis Platform för deras kampanjarbete.
EnglishBut as to the point in the text by Ms Tongue, there is no room for discussion.
Men när det gäller punkten Tongue-texten så finns det inget att förhandla om.
English. - First of all, I would like to welcome the initiative report by Ms Hall.
skriftlig. - (EN) För det första välkomnar jag Fiona Halls initiativbetänkande.
EnglishWe share Ms Hedh's view on the importance of close cooperation with Member States.
Vi delar Anna Hedhs syn på vikten av ett nära samarbete med medlemsstaterna.
EnglishWe have the incentives to invest in those new cars that Ms Harms and others want.
Vi har motivationen att investera i de nya bilar som Rebecca Harms och andra vill ha.
EnglishMs Jensen's excellent report incorporates much of what my committee proposed.
Anne E. Jensens utmärkta betänkande innehåller mycket av vad mitt utskott föreslog.
EnglishWell, China is not, as you know, Ms Roithová, a party to the present negotiations.
Som ni vet, Zuzana Roithová, deltar inte Kina i de pågående förhandlingarna.

Synonymer (engelska) till "ms":

ms
English
Ms
English
MS-DOS