"MRI" - Svensk översättning

EN

"MRI" på svenska

volume_up
MRI {substantiv} [förkortning]
EN

MRI {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "magnetic resonance imaging", medicinvetenskap
Patients have to wait six to eight weeks for CT and MRI scans and to commence treatment.
Patienter får vänta sex till åtta veckor på datortomografi och magnetisk resonanstomografi och för att påbörja behandling.
But what we saw -- this is an MRI image.
Men vad vi såg -- här är bilden från magnetröntgen.
So we can put people in an MRI scanner and have them do a little video game like the one I showed you and look for this signal.
Så vi kan placera människor i en magnetröntgen och låta dem spela lite TV-spel ungefär som det jag visade er och sedan titta efter den här signalen.

Användningsexempel för "MRI" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe heart is pictured from the side in an MRI scanner, and arrows indicate the infarcted area.
Hjärtat är avbildat från sidan i magnetkamera, och pilarna markerar infarktområdet.
EnglishThey get people into a fMRI scanner, and while they're lying there, through a tube, they get to sip wine.
De lägger folk i en datortomograf, och medan de ligger där får de, genom ett rör, smutta på vin.
EnglishMRI is using magnetic fields and radio frequencies to scan the brain, or any part of the body.
MRI använder sig av magnetfält och radiofrekvenser för att scanna hjärnan, eller vilken kroppsdel som helst.
EnglishPatients have to wait six to eight weeks for CT and MRI scans and to commence treatment.
Patienter får vänta sex till åtta veckor på datortomografi och magnetisk resonanstomografi och för att påbörja behandling.
EnglishAnd you just saw Motts the research engineer, there, going into the MRI system, and he was wearing goggles.
Och ni såg precis forskningsingenjören Mats åka in i MRI-systemet, och han hade på sig ett par glasögon.
EnglishBut they found that -- this is after three and a half hours in an fMRI, it's like coming out of a space ship.
Men dom har funnit – detta är efter tre och en halv timme i en MRI, det är som att komma ur en rymdfarkost.
EnglishAnd in the MRI and MR spectroscopy here, the prostate tumor activity is shown in red -- you can see it diminishing after a year.
I MRT- och MR-spektroskopin här, är tumören i prostatan röd -- man kan se den minska efter ett år.
EnglishWith a keen interest in anatomy and technique now works mainly with MRI to find various disease states.
Med ett stort intresse för anatomi och teknik arbetar han idag främst med magnetkamera för att hitta olika sjukdomstillstånd.
EnglishBut what we saw -- this is an MRI image.
Men vad vi såg -- här är bilden från magnetröntgen.
EnglishWe're going to do it non-invasively using MRI.
Vi kommer att göra det utan ingrepp med MRI.
EnglishThis is magnetic resonance imaging -- MRI.
Detta är magnetic resonance imaging – MRI.
EnglishWhen I put these people in the machine, before I put them in the MRI machine, I would ask them all kinds of questions.
När jag satte de här människorna i maskinen, innan jag satt dem i MRI-maskinen, ställer jag alla möjliga frågor till dem.
EnglishAnd we heard a little bit about functional MRI.
EnglishUploaded by MRiOSdevices on 8 Jan 2012
EnglishIn a recent experiment, a group of adults had their brains scanned in an MRI machine as they were listening to experts speak.
I ett experiment nyligen, fick en grupp vuxna sina hjärnor skannade av en magnetkamera medan de lyssnade på experter som talade.
EnglishWell you can see this on an MRI.
EnglishFast sequences with MRI
EnglishSo we can put people in an MRI scanner and have them do a little video game like the one I showed you and look for this signal.
Så vi kan placera människor i en magnetröntgen och låta dem spela lite TV-spel ungefär som det jag visade er och sedan titta efter den här signalen.
EnglishSynthetic MR Synthetic MR develops proprietary analytical and visualisation tools for synthetic magnetic resonance imaging (MRI).
Synthetic MR Synthetic MR AB utvecklar patentskyddade analys- och visualiseringsverktyg för att möjliggöra syntetisk magnetresonanstomografi (MRT).
EnglishSynthetic MRI enables physicians to drastically reduce the time needed for an MRI examination, thus increasing the patient flow.
Syftet med syntetisk MRT är att möjliggöra för läkare att drastiskt minska den tid som behövs för en MRT-undersökning, och därigenom öka patientgenomströmningen.

Synonymer (engelska) till "MRI":

MRI