"Mr." - Svensk översättning

EN

"Mr." på svenska

volume_up
Mr. {substantiv} [förkortning]
SV
volume_up
Mr Right {substantiv}
EN

Mr. {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. allmänt
Mr. (även: mister)
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Poettering, 'inshallah '.
Herr talman, herr rådsordförande, herr Poettering!? Insha ' Allah.?
Mr President, Mr President of the Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen.
Herr ordförande, herr rådsordförande, herr kommissionsordförande, ärade kolleger!
Mr President, Mr President-in-office of the Council, Commissioner, fellow MEPs.
Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär, ärade kolleger!
2. "mister"
Mr.
volume_up
hr. {utr.} [förk.] (herr)

Användningsexempel för "Mr." på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   Mr President, since the outrages of 11 September 2001, the world has changed.
   – Herr talman! Världen har förändrats efter attentaten den 11 september 2001.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishMr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
Herr ordförande! Skapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishMr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
Vi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna på frågan.
EnglishYou, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
Ni, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
EnglishWe have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
Vi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
English(ES) Mr President, I am pleased that the Lisbon Treaty is to be signed tomorrow.
(ES) Herr talman! Det gläder mig att Lissabonfördraget ska undertecknas i morgon.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Jag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
EnglishI would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
Jag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
English(HU) Mr President, I would like to congratulate Mr Kuhne on his excellent report.
(HU) Herr talman! Jag vill gratulera Helmut Kuhne till hans utmärkta betänkande.
EnglishMr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Nils Lundgren är inte längre här men kom med kommentarer som var helt felaktiga.
English. - Mr President, we have had a very fascinating debate.
ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Det har varit en spännande debatt.
English(PL) Mr President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
(PL) Herr talman! Jag skulle vilja uppmärksamma er på tre frågor i denna debatt.
English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
EnglishMr President, I should like to congratulate Mr Böge on his balanced report.
   Herr talman! Jag vill gratulera Reimer Böge för hans balanserade betänkande.

Synonymer (engelska) till "Mr.":

Mr.
English