"Mozambique" - Svensk översättning

EN

"Mozambique" på svenska

EN

Mozambique {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mozambique
In Mozambique if it is necessary, or in the countries of Europe if it is necessary.
I Moçambique om det är nödvändigt, eller i Europas länder om det är nödvändigt.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
Detta scenario såg vi i Kongo, i Algeriet, vi såg det i Angola och Moçambique.
The Commission's assessment confirms the need for new humanitarian aid intervention in Mozambique.
Kommissionens bedömning bekräftar behovet av nya humanitära hjälpinsatser i Moçambique.

Användningsexempel för "Mozambique" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRecent attention has focused on certain regions of Mozambique, in East Africa.
Uppmärksamhet har nyligen riktats mot vissa regioner i Moçambique, i Östafrika.
EnglishIn Mozambique if it is necessary, or in the countries of Europe if it is necessary.
I Moçambique om det är nödvändigt, eller i Europas länder om det är nödvändigt.
EnglishThese countries include Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda and Zambia.
Det är länder som Etiopien, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda och Zambia.
EnglishB5-0210/ 2001 by Mrs Maes, on behalf of the Verts/ ALE Group: floods in Mozambique;
B5-0210 / 2001 av Maes för Verts / ALE-gruppen: översvämningar i Moçambique;
EnglishWe have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
Detta scenario såg vi i Kongo, i Algeriet, vi såg det i Angola och Moçambique.
EnglishB5-0210/2001 by Mrs Maes, on behalf of the Verts/ALE Group: floods in Mozambique;
B5-0210/2001 av Maes för Verts/ALE-gruppen: översvämningar i Moçambique;
EnglishThe force is financed by the United States, France, the United Kingdom and Mozambique.
Styrkan finansieras av Förenta staterna, Frankrike, Förenade kungariket och Moambique.
EnglishThe government of Mozambique has appealed for humanitarian aid from third countries.
Regeringen i Moçambique har vädjat om humanitär hjälp från tredje land.
EnglishThe government of Mozambique has appealed for humanitarian aid from third countries.
Många människor har dött, många har försvunnit och många har skadats.
EnglishIf ever a country deserved help from aid donors it was Mozambique.
Om någonsin ett land förtjänade hjälp från bidragsgivare var det Moçambique.
EnglishThe work that has been done in dealing with landmines has been a success story in Mozambique.
Det arbete som gjorts för att hitta landminor varit mycket framgångsrikt i Moçambique.
EnglishIt consists of 3 000 soldiers from Ethiopia, South Africa and Mozambique.
Den består av 3 000 soldater från Etiopien, Sydafrika och Moambique.
EnglishI was recently in Mozambique, for example, where elections have been taking place.
Jag var till exempel nyligen i Moçambique där val har ägt rum.
EnglishShame on us for ignoring Mozambique for so long and doing too little, too late.
Vi borde skämmas för att vi har ignorerat Moçambique så länge och för att vi gör för litet för sent.
EnglishThe Commission's assessment confirms the need for new humanitarian aid intervention in Mozambique.
Kommissionens bedömning bekräftar behovet av nya humanitära hjälpinsatser i Moçambique.
EnglishI spoke with all the heads of state: Angola, Mozambique, all of them.
Jag talade med alla statscheferna: Angolas, Moçambiques, allihop.
EnglishThe next item is the Commission statement on flooding in Mozambique.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om översvämningarna i Moçambique.
EnglishIt's the same story for Mozambique, a cultural event this weekend, or next week in Frankfurt.
Liknande gäller för Moçambique, nu till helgen ett kulturevenemang eller nästa vecka i Frankfurt.
EnglishFirstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
För det första eftersom det omfattar arter som förekommer rikligt i Moçambique, räkor och tonfisk.
EnglishIf we look at Mozambique, for example, how long have we had to wait before real action could be taken?
Ta Moçambique. Hur länge var vi tvungna att vänta innan man verkligen kunde gå till aktion?

Synonymer (engelska) till "Mozambique":

Mozambique