EN

moves {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
Because, as a German author says, progress is a snail, but it moves, and it moves forward.
För som en tysk författare sade: "En snigel gör framsteg, för den rör sig ju och den rör sig ju framåt!"
It retains its crescent shape and moves in the direction of the horns.
Den behåller en form av en månskära och rör sig åt det håll hornen pekar.
Bad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.

Användningsexempel för "moves" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEuropean governance thus becomes more efficient and moves closer to the citizen.
EU:s styrelseformer blir därigenom effektivare och flyttas närmare medborgaren.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishIt noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
Rådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
EnglishThe draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.
Förslaget följer verkligen denna linje och jag har därför röstat för betänkandet.
EnglishSome are no more than cheap political moves and my group has condemned them.
En del av den är bara billig politisk taktik, och min grupp har fördömt detta.
EnglishA union that moves from coordinating aid packages to coordinating banking systems.
En union som går ifrån att samordna stödpaket till att samordna banksystem.
EnglishThe Natura 2000 network is one of the best moves made since the Union's inception.
Natura 2000-nätverket är något av det bästa som åstadkommits sedan unionens tillkomst.
EnglishMy British Conservative colleagues support moves towards greater flexibility.
Mina brittiska, konservativa kolleger stöder utvecklingen mot en större flexibilitet.
EnglishNevertheless I think that we must support moves afoot in that direction.
Trots det anser jag, att vi skall stödja de tendenser, som går i den riktningen.
EnglishSimilarly, a number of positive moves were made as regards the European Commission.
Dessutom har det gjorts vissa framsteg i fråga om Europeiska kommissionen.
EnglishI urge that this be looked at when the project moves on to its next phase.
Jag kräver att man tar en titt på detta, nu när projektet är på väg in i nästa fas.
EnglishIt must continue on the path towards Europe as the rest of the region moves forward.
Det måste fortsätta på vägen mot Europa när den övriga regionen går framåt.
EnglishOne snag is the fact that there are moves to postpone the deadline by two months.
En smolk i bägaren utgör talet om att skjuta upp tidpunkten två månader.
English(HU) Mr President, 'And yet it moves!' Galileo Galilei allegedly said.
(HU) Herr talman! ”Och den rör faktiskt på sig!” påstås Galileo Galilei ha sagt.
EnglishI think that Mr Piebalgs' recent five-point action plan moves in this direction.
Jag anser att Andris Piebalgs nya fempunktsplan med åtgärder är ett steg i den riktningen.
EnglishWhen the real country moves ahead of the legal country, the procedures must be adapted.
När ett land faktiskt sätter sig över lagen, måste förfarandet anpassas till detta.
EnglishMoves were made to reform the World Bank, but decades have passed since then.
Åtgärder vidtogs för att reformera Världsbanken, men det har gått årtionden sedan dess.
EnglishThis report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
I stort sett går betänkandet i rätt riktning - det finns lite att anmärka på.
EnglishWe must ensure that we carry public support as the process moves ahead.
Vi måste se till att vi har allmänhetens stöd allt eftersom processen går vidare.
EnglishPollution moves and reaches areas that are not in themselves sources of pollution.
Föroreningar förflyttar sig och når områden som inte själva är källor till föroreningar.