"moved away" - Svensk översättning

EN

"moved away" på svenska

volume_up
moved away {perf. part.}
EN

moved away {perfektparticip}

volume_up
moved away (även: relocated)

Användningsexempel för "moved away" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am glad that the Commission has moved away from an all-out moratorium.
Det gläder mig att kommissionen har lämnat ett fullständigt moratorium.
EnglishIn truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
Vi gick i sanning från Urban utan ett verksamt substitut på plats.
EnglishRegarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option.
Beträffande synpunkten om kärnkraft så är det alternativet inte lika intressant för oss längre.
EnglishIt has moved away from the past, even if not all of its members have, including himself.
Det har lämnat det förflutna även om inte alla dess medlemmar, inräknat han själv, har gjort det.
EnglishMaybe if you moved away from Lake Lachrymose you might feel better.
En flytt bort från Tårfyllda Sjön skulle nog få dig att må bättre.
EnglishThe citizens of the European Union clearly feel that Europe has moved away from them in recent years.
Europeiska unionens medborgare känner tydligt att Europa har avlägsnat sig från dem under de senaste åren.
EnglishIt is high time that we moved away from that.
Jag hoppas att vi kommer att kunna ta bort det i morgon.
EnglishThese amendments moved away from the principle and practice of reform of the common agricultural policy (CAP).
Dessa ändringsförslag gick ifrån principen om genomförandet av en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
EnglishWe moved away from that a number of years ago.
Därför anser jag att detta är ett steg bakåt.
EnglishWe moved away from that a number of years ago.
Vi slutade med detta för ett antal år sedan.
English... if the mouse is moved away from the object.
... när muspekaren förs bort från objektet.
EnglishI wish to emphasise this point in particular, because the Commission has now moved away from according due importance to this.
Jag vill särskilt betona den aspekten, eftersom kommissionen inte längre tillmäter den tillbörlig betydelse.
EnglishIt is high time that we moved away from that.
EnglishSince its transfer to Serbia in 1918, Vojvodina has become more and more Serbian, and other groups have either moved away or have been driven out.
Som kompensation görs försök att fullständigt serbifiera de områden som erkänns som serbiskt territorium.
EnglishIf the economic situation changes for the worse, short-term capital of this kind can easily be moved away - with potentially dire effects.
Sådant kort kapital kan i ett osäkert ekonomiskt läge snabbt flytta iväg, som vi vet, och därmed utlösa svåra processer.
EnglishMadam President, this own-initiative report has moved away from its cultural objectives, as my colleague Mr Monfils has just said.
Fru ordförande! Detta initiativbetänkande har frångått sina kulturella målsättningar vilket min kollega Monfils också nyss påpekade.
EnglishThe Council has, however, vastly improved the draft legislation and moved its legal basis away from being a purely internal market issue.
Rådet har dock förbättrat lagförslaget avsevärt och ändrat den rättsliga grunden så att det inte är en ren inremarknadsfråga.
English   – Madam President, Commissioner, I welcome the way in which Mrs Kauppi, in her revised report, has moved away from her negative stance.
   – Fru talman, herr kommissionär! Jag välkomnar att Piia-Noora Kauppi i sitt reviderade betänkande har frångått sin negativa inställning.
EnglishIt is the Commission and the Council that have moved away from the direction that my colleague Mrs Oomen-Ruijten established at first reading.
Det är kommissionen och rådet som har förflyttat sig bort från den riktning som min kollega Oomen-Ruijten etablerade vid första behandlingen.
EnglishWe have moved away from the real economy and embraced the fictional economy, in our public accounts and, at the same time, in our family and private lives.
Vi har övergett den reala ekonomin och anammat en fiktiv ekonomi, både i våra offentliga finanser och i våra familje- och privatliv.

Liknande översättningar för "moved away" på svenska

moved adjektiv
Swedish
away adverb
away adjektiv
Swedish
to fade away verb
to clear away verb
to blow away verb
to give away verb