"to move over" - Svensk översättning

EN

"to move over" på svenska

EN

to move over {verb}

volume_up
to move over
to move over (även: to embrace)
My worry is that the intergovernmental method is not sufficient and that we should move over to the first pillar.
Jag är rädd för att den mellanstatliga metoden är otillräcklig och att vi borde över till den första pelaren.

Användningsexempel för "to move over" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishText entered here will only appear when you move the mouse cursor over the graphic.
Om du skriver in en text här, visas den om du pekar på ett grafikområde med musen.
EnglishWe are going to have to move over to a system of own resources no matter what.
Vi blir hur som helst tvungna att övergå till ett system med egna resurser.
English(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
(Skratt) Jag sa inte att jag skulle vrida på axeln, eller röra på kroppen.
EnglishOur task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
Vår uppgift är att se till att tillverkarna i stället börjar använda mindre farliga material.
EnglishTo select text with the mouse, press the left mouse button and move the pointer over the text.
Text markerar du t.ex. med musen genom att hålla ner musknappen och stryka över texten.
EnglishThis is the text that will be displayed if you move your mouse over the graphic's surface.
Den text du anger här visas när du pekar med musen på grafikområdet.
EnglishLet us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
Låt oss lämna vår överbeväpnade och underutvecklade tidsålder och skapa en säkrare värld för alla.
EnglishUnfortunately, neither bank has made a move over recent weeks.
Under de senaste veckorna har det tyvärr inte märkts någon reaktion från de båda bankerna.
EnglishI hope that we will be able to move forward on that over the coming weeks and months.
Jag hoppas att vi snabbt kommer att kunna gå vidare med detta under de kommande veckorna och månaderna.
EnglishYou can recognize these fields when you move the mouse pointer over them and it changes into a hand.
Dessa fält känner man igen på att de antar formen av en hand, när man för pekaren över dem.
EnglishLet's move over to another way here in which we could display the distribution in the world of the income.
Låt oss gå vidare till en annan metod där vi kan visa fördelningen av inkomst i världen.
EnglishWhen we have all 27, then the package is clear and we will move over to the Lisbon Treaty.
När alla 27 medlemsstater är färdiga så är paketet klart, och vi kommer att gå vidare med Lissabonfördraget.
EnglishIt enabled these countries to move over to the market economy in the best conditions.
Det gjorde det möjligt för dessa länder att genomföra övergången till marknadsekonomi under de bästa förutsättningarna.
EnglishThe European Council in Madrid decided in December 1995 on the scenario for the move over to the single currency.
Europeiska rådet i Madrid beslutade i december 1995 om scenariot för övergången till den gemensamma valutan.
EnglishI should like to ask the Dutch Presidency which directions it intends to move in over the next few months.
Jag skulle vilja fråga det nederländska ordförandeskapet vilka åtgärder det ämnar vidta under de kommande månaderna.
EnglishTarget's on the move, over north side of building.
Målet rör på sig, mot norra sidan av byggnaden.
EnglishMy worry is that the intergovernmental method is not sufficient and that we should move over to the first pillar.
Jag är rädd för att den mellanstatliga metoden är otillräcklig och att vi borde gå över till den första pelaren.
EnglishWe must move over to renewable energy sources.
Vi måste övergå till förnybara energikällor.
EnglishSome countries have to increase their total contribution, whilst others, within theirs, have to move funds over to education.
Vissa länder måste höja hela sitt bidrag, andra måste överföra fonder inom sina bidrag till undervisning.
EnglishBecause we need to move this anchor over there.

Liknande översättningar för "to move over" på svenska

move substantiv
over adverb
over preposition