"to move on" - Svensk översättning

EN

"to move on" på svenska

EN

to move on {verb}

volume_up
We have to move on - the EU has to move on in its peacebuilding.
Vi måste vidare - EU måste vidare med sitt fredsskapande.
We therefore need cooperation across the institutions in order to move forward.
Vi behöver därför institutionsövergripande samarbete för att vidare.
Mr President, and fellow collaborators, we need to move on from Copenhagen.
Vi behöver vidare från Köpenhamnsmötet.

Användningsexempel för "to move on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
Vi måste alla agera snabbare om vi skall kunna göra programmet mer framgångsrikt.
EnglishShould the Council and the presidency not have made a move to help Leila Zana?
Borde inte rådet och ordförandeskapet ta ett initiativ till stöd för Leila Zana?
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishBut the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
EnglishThe Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
Kommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
EnglishIt is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
Det är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör gå vidare med detta förslag.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
EnglishOf course, he may make mistakes, but he does try to move forward with the agenda.
Han kan naturligtvis missta sig, men försöker komma framåt i föredragningslistan.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishPersonally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Personligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
EnglishWe will not move forward through an obsession with the state and with the market.
Vi kommer inte att göra framsteg genom att vara fixerade vid staten och marknaden.
EnglishWe can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
EnglishIn other words, we should move to acceptable European waste management standards.
Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.
EnglishI would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
Jag skulle därför vilja att vi går längre i detta avseende med 2020-strategin.
EnglishFor me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward.
För mig är svaret ett otvetydigt ja. Vi måste gå vidare med det sociala Europa.
EnglishIt is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
Jag anser att vi måste höja oss över debatten om reglering kontra icke-reglering.
EnglishI have a great concern that we are trying to move away from the real issues here.
Jag är mycket oroad över att vi försöker komma bort från de verkliga frågorna här.
EnglishIt has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
EnglishIt would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
Det vore bra om dessa frågor klargjordes så att vi kunde gå vidare i debatten.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.

Liknande översättningar för "to move on" på svenska

move substantiv
on preposition
on adjektiv