"to move in together" - Svensk översättning

EN

"to move in together" på svenska

EN

to move in together {verb}

volume_up
1. "couple"
to move in together
volume_up
flytta ihop {vb} (bli sambo)

Användningsexempel för "to move in together" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must move forward together towards the modernization of our economies.
Vi bör alltid avancera tillsammans för att modernisera våra ekonomier.
EnglishWe share the same concerns as the Commission, so can we not also move forward together?
Vi bekymrar oss över samma saker som kommissionen, så varför kan vi inte fortsätta framåt tillsammans?
EnglishWe need to move forward together, with a united European spirit.
Vi måste gå framåt tillsammans, med en gemensam europeisk anda.
EnglishWe have to move forward together in order to reform, for example, the international monetary system.
Vi måste gå framåt gemensamt för att reformera det internationella monetära systemet till exempel.
EnglishThis means that we could potentially all move forward together.
Det betyder att vi skulle kunna göra framsteg tillsammans.
EnglishI believe that this is essential if we are to move forward together effectively in line with our values.
Jag anser att det är viktigt att vi går framåt tillsammans på ett effektivt sätt i enlighet med våra värden.
EnglishThen we will all be able to move forward together.
Det är på det sättet vi kan göra framsteg tillsammans.
EnglishLet us stop talking about a two-speed Europe, let us create this Constitution and move forward together.
Låt oss sluta tala om ett EU i två hastigheter; låt oss få denna konstitution på plats och gå framåt tillsammans.
EnglishEnlargement is part of the vision; consequently we cannot put the cart before the horse; they need to move forward together.
Utvidgningen är en del av visionen. Därför kan vi inte börja i galen ände - var sak har sin tid.
EnglishWe are very close to an understanding which will ensure that Parliament and Commission move forward together.
Vi är mycket nära en överenskommelse som kommer att säkerställa att parlamentet och kommissionen går framåt tillsammans.
EnglishThis is why we must move forward together.
Det är därför vi måste gå vidare tillsammans.
EnglishIt is certainly present in this Chamber, and it is in our hearts and in our actions as we move forward together.
Den finns i sanning närvarande i kammaren, och det är i våra hjärtan och genom våra gärningar som vi går vidare tillsammans.
EnglishThis is the way to move forward together in Europe and to deal with the real concerns of the citizens, as has been said here.
Detta är sättet att arbeta tillsammans i Europa och att, som nämnts, ta till sig medborgarnas verkliga bekymmer.
EnglishWe are called on to move forward together.
English(PT) We can move forward together.
EnglishYou move in together after a month...
EnglishIt is natural that questions of jurisdiction, recognition and enforcement are brought to a head when countries move closer together.
Det är naturligt att frågan om domsrätt, erkännande och verkställighet ställs på sin spets när länder närmar sig varandra.
EnglishRecent events have made it abundantly clear that we have to move forward together, in a more harmonious manner and as a community.
Den senaste tidens händelser visar tydligt att vi måste gå framåt tillsammans, på ett mer harmoniskt sätt och inom en gemenskapsram.
EnglishI would like to highlight two points where action is needed and where we intend to move closer together, but still remain some distance apart.
Jag vill lyfta fram två områden där det krävs åtgärder och där vi vill närma oss varandra, men fortfarande står på ett visst avstånd.
EnglishIt is important that we move forward together for the benefit of all our citizens because jobs will be created by growth in the tourism sector.
Det är viktigt att vi går framåt tillsammans för våra medborgares skull eftersom arbeten kommer att skapas av tillväxt i turismsektorn.

Liknande översättningar för "to move in together" på svenska

move substantiv
in preposition
in adjektiv
together adverb