"mouse pointer" - Svensk översättning

EN

"mouse pointer" på svenska

EN

mouse pointer {substantiv}

volume_up
1. IT
mouse pointer
mouse pointer

Användningsexempel för "mouse pointer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf the mouse pointer changes to a hand symbol, the graphic refers to a hyperlink.
Om muspekaren förvandlas till en handsymbol är en hyperlänk kopplad till grafikobjektet.
EnglishMove the mouse pointer (a can) onto the object where you want to assign the current Style.
Flytta muspekaren till objektet som du vill tilldela den aktuella formatmallen.
EnglishThe mouse pointer now contains the symbol of the connector until you exit connector mode again.
Muspekaren får nu förbindelsens tecken, ända tills Du avslutar förbindelseläget.
EnglishThe URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.
Dessutom visas URL-adressen nedanför muspekaren när du pekar på bilden.
EnglishThe mouse pointer shows a plus sign when copying and an arrow when making a link or hyperlink.
Den visar ett plustecken vid kopiering och en pil när en länk eller hyperlänk skapas.
EnglishThe mouse pointer displays a small empty square when resting on a point.
När du pekar på en av punkterna visar markören en liten tom kvadrat.
EnglishClick here to have the mouse pointer visible during a presentation.
Om Du vill att muspekaren ska synas under presentationen klickar Du här.
EnglishMove the mouse pointer to the AutoText that you want to insert in the text at the cursor position.
För muspekaren till textblocket som du vill infoga vid markörens position i texten.
EnglishPlace the mouse pointer in the selected text, then press the mouse button and keep it pressed.
Peka på den markerade texten, tryck sedan på musknappen och håll ner den.
EnglishThe mouse pointer then indicates with crosshairs that you can drag the object open in the document.
Muspekaren visar då med ett hårkors att du kan rita upp objektet i dokumentet.
EnglishThe document in question is then displayed and you can move the mouse pointer into the document.
Dokumentet aktiveras och visas och du kan föra muspekaren till dokumentet.
EnglishTo change a tab, position the mouse pointer on the tab you want to change and call the context menu.
Om du vill ändra en tabulator, placerar du muspekaren på den och öppnar snabbmenyn.
EnglishThe shape of the mouse pointer shows you how the text you enter will be aligned.
Muspekarens form visar hur den inmatade texten justeras.
EnglishThe mouse pointer alters its appearance from the icon for a column heading to that of a line heading.
Muspekaren ändrar sitt utseende från symbol för kolumnhuvud till symbol för radhuvud.
EnglishThe mouse pointer changes its appearance as soon as it is over the footnote anchor.
Muspekaren byter utseende när du pekar på fotnotsankaret.
EnglishClicking the middle mouse key pastes at the mouse pointer position.
Klick med musknappen i mitten klistrar in vid muspekarens position.
EnglishThe Help Mouse Pointer is disabled the next time you click the mouse.
Nästa gång du klickar med musen inaktiveras Hjälpmuspekaren igen.
EnglishDrag the mouse pointer to the desired option and release the button there.
Flytta pekaren till önskat alternativ och släpp musknappen.
EnglishSet the mouse pointer at the point the flag line is to point to.
Sätt muspekaren där markeringspilen ska infogas (dit den ska peka).
EnglishThe document addressed in this way is displayed, and you can move the mouse pointer within the document.
Dokumentet aktiveras och visas och du kan föra muspekaren till dokumentet.

Liknande översättningar för "mouse pointer" på svenska

mouse substantiv
pointer substantiv
mouse pad substantiv
Swedish
mouse trap substantiv
mouse arm substantiv
Swedish