EN

mountains {pluralis}

volume_up
mountains (även: ski mountains)
It's easy to meet others with similar interests and it's no big deal to get to the mountains.
Det är lätt att träffa andra med samma intressen och det är ingen stor grej att ta sig till fjällen.
Ski Interest is almost innate and Luleå were many opportunities to ski, although I had prejudices about that it was far to the mountains.
Skidintresset är nästan medfött och i Luleå fanns många möjligheter att åka skidor, trots att jag hade fördomar om att det var långt till fjällen.

Användningsexempel för "mountains" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
Man får solkraftsingenjörer som barfota bär solcellspaneler till de avlägsna bergen.
EnglishThis too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.
Även detta skulle kunna övertyga en och annan ungdom att inte överge bergen.
EnglishLet me mention one issue which is very important to my own country, namely mountains.
Låt mig ta upp ett ämne som är väldigt viktigt för mitt land. Det handlar om bergen.
EnglishThe unwanted side-effect is overproduction with mountains of surplus produce.
Tyvärr leder detta till överproduktion med stora överskott av olika varor.
EnglishButter mountains, wine lakes and school programmes are not the way forward, however.
Smörberg, vinsjöar och skolprogram är emellertid inte heller vägen framåt.
EnglishIt will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
Dessa krigare kan inte avlägsnas från bergsområdena med kraftåtgärder.
EnglishHowever, mountains of paper were destined for the waste paper basket from the outset.
Berg av papper har dock varit ämnade för papperskorgen redan från början.
EnglishCommissioner, you are giving us the same old speech about grain mountains and milk lakes.
Fru kommissionsledamot, ni ger oss samma gamla visa om spannmålsberg och mjölksjöar.
EnglishAnd of course, the more developed the country, the bigger these mountains.
Och självklart, desto mer utvecklat landet är, desto högre är dessa berg.
EnglishFor years, they have been ridiculed about milk lakes and butter mountains.
I åratal har de förlöjligats med tal om sjöar av mjölk och berg av smör.
EnglishI understand that you would regulate based on the steepness of the mountains.
Jag förstår att ni skulle vilja reglera utifrån hur branta bergen är.
EnglishWe need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
Vi behöver se djuphavsgravar, bergen under vattnet och förstå oss på livet i djupen.
EnglishIn the mountains, there are areas which have priorities common to us all.
I bergsregionerna finns det områden där prioriteringarna gäller oss alla.
EnglishThis is Mountains Out of Molehills, a timeline of global media panic.
Detta är en bergskedja av mullvadskullar. en tidslinje av global mediapanik.
EnglishForward observers spotted...... al-Qaeda leadership moving toward the mountains.
Observatörer upptäckta...... al-Qaeda. ledare rör sig mot bergen.
EnglishTen years is a long time for a fragile and delicate policy area such as that of the mountains.
Tio år är mycket för en politik som är så ömtålig och känslig som bergspolitiken.
EnglishMany are hungry and weak after their journey through the deserts and mountains of Africa.
Många är hungriga och svaga efter sin resa genom Afrikas öknar och berg.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
Det är lättare att klara av små investeringar i början än att ta på sig berg av skulder.
EnglishCommissioner, the mountains are full of energy, clean energy: we just need to take it.
Herr kommissionsledamot! Bergen är fulla av energi, ren energi: vi behöver bara utnyttja den.
EnglishIt disrupts the entire ecosystem in the mountains and forests of Europe and the rest of the world.
Det stör hela ekosystemet i bergen och skogarna i Europa och i resten av världen.

"mountains of garbage" på svenska

mountains of garbage
Swedish
  • berg av sopor
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mountaineer":

mountaineer
mountaineering
mountain
English
mountainous