EN

mountain {substantiv}

volume_up
1. geologi
mountain
Kilimanjaro, the highest mountain in Africa.
Förra året fotvandrade jag till och med upp för Kilimanjaro, Afrikas högsta berg.
Oh look, there are a few mountains, so this is a mountain region.
Aha, där finns det ett par berg, alltså är det en bergsregion.
It can make a mountain go from this to this in a few short months.
Det kan förändra ett berg härifrån till detta på bara några få månader.
mountain
Inte några fjäll alls, säger hon och skrattar.
The ski resort is located in the magnificent scenery at the foot of the majestic mountains of Vassitjåkka.
Fjällanläggningen ligger i storslagen natur vid foten av det mäktiga fjället Vassitjåkka.
It's easy to meet others with similar interests and it's no big deal to get to the mountains.
Det är lätt att träffa andra med samma intressen och det är ingen stor grej att ta sig till fjällen.

Användningsexempel för "mountain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.
Bergsvägar, dag och natt, till och med den krokiga Lombard Street i San Francisco.
EnglishMountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
Bergsregionerna eftersträvar också ett erkännande av kvaliteten på sina produkter.
EnglishIt is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
Det handlar inte om att stänga in bergsområdena bakom skydd eller privilegier.
EnglishBasically, hill and mountain farming is multi-functionalism without the quantities.
Bergsjordbruket är i grund och botten mångfunktionalitet men utan stora volymer.
EnglishMr Dell'Alba raised the issue of the Montagnards, the mountain people of Vietnam.
Gianfranco Dell'Alba tog upp frågan om montagnarderna, bergsfolket i Vietnam.
EnglishI believe it is very important to define what we mean by mountain regions.
Jag tror att det är väldigt viktigt att definiera vad vi menar med bergsområden.
EnglishSustainable, modernised and multicultural agriculture is necessary in mountain areas.
Ett hållbart, modernt och mångkulturellt jordbruk är nödvändigt i bergsregionerna.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Det högsta berget är Ben Nevis i Skottland, som når upp till 1 343 m.ö.h.
EnglishThis is about an ever-growing mountain of waste, but not just about waste.
Det handlar om ett kontinuerligt växande avfallsberg, men inte bara om avfall.
EnglishThe European Parliament's last report on mountain regions dates back to 1988.
Det senaste betänkandet från Europaparlamentet som gäller bergsområdena är från 1988.
EnglishApart from that, we will probably also have mountain regions in the new Member States.
Dessutom kommer vi förmodligen också att få bergsområden i de nya medlemsländerna.
EnglishWe also have mountain regions in Central Europe and mountain regions in Northern Europe.
Vidare har vi bergsområdena i mellersta Europa samt bergsområdena i norra Europa.
EnglishMountain biking, hiking, ski touring, studying or relaxing - the choice is yours.
Mountainbike, vandring, turåkning, plugga eller slappa – valet är ditt.
EnglishI don't believe only the thunder of a mountain stirs your heart, as you stir mine.
Jag tror inte att endast ett bergs rumlande kan beröra ditt hjärta, såsom du berör mitt.
EnglishAll I can say in that regard is: the mountain laboured and brought forth a mouse.
Allt jag kan säga när det gäller detta är att ur berget föddes en mus.
EnglishThe Highlands is one of the most underpopulated mountain regions in Europe.
Skotska högländerna är en av mest underbefolkade bergsregionerna i Europa.
EnglishWe need an integrated European strategy for the sustainable development of mountain areas.
Vi behöver en integrerad EU-strategi för hållbar utveckling i bergsregionerna.
EnglishMountain regions and archipelagos may also be of relevance in this connection, however.
Det kan emellertid även röra sig om bergsregioner eller ö- och skärgårdsförhållanden.
EnglishShould we remove the huge crucifixes on mountain tops which tower over cities and valleys?
Bör vi ta bort de stora krucifixen som tornar över städer och dalar på bergstoppar?
EnglishSmall enterprises and boarding houses are particularly important for boosting mountain areas.
Små företag och pensionat är synnerligen viktiga för att främja bergsregionerna.

"mountain glaciers" på svenska

mountain glaciers
Swedish
  • berg glaciärer
  • bergglaciärer
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mountain goat" på svenska

mountain goat
Swedish
  • bergsget
  • berg get
Mera chevron_right

"mountain gorilla" på svenska

mountain gorilla
Swedish
  • berg gorilla
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "mountain":

mountain
English
mountaineer
mountaineering
mountainous