EN

moulding {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
moulding (även: frame, molding, scope)
moulding (även: molding)
moulding (även: molding)
moulding (även: molding)
moulding (även: molding)
moulding (även: molding)
moulding (även: molding)

Användningsexempel för "moulding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think together we have finally succeeded in moulding a better text.
Jag tycker att vi tillsammans till slut lyckades få till en bättre text.
EnglishAs members of the European Union we have the full right to contribute to moulding its future.
Som medlemmar av Europeiska unionen är vi i vår fulla rätt att bidra till att forma dess framtid.
EnglishIt is a tool for moulding young people and imposing a certain educational model.
Det fungerar som ett instrument för att påverka unga människors medvetande, men även som en mekanism för att införa en särskild utbildningsmodell.
EnglishJust take a look at China’s main imports at present: aluminium smelters, casting machines, presses, moulding dies, and roller mills.
Se bara på Kinas huvudsakliga import i dagsläget: aluminiumsmältare, gjutmaskiner, pressar, färger för formsprutning och valsverk.
English(PT) The German Presidency is seeking to push through its agenda for the EU, which it is moulding on the basis of its increasing ambitions.
(PT) Det tyska ordförandeskapet försöker genomdriva sin EU-agenda som det formar med utgångspunkt från sina ökade ambitioner.
EnglishIn moulding a greater Europe we have a significant challenge, but mobility in Europe - student mobility for instance - is still very low.
Utformningen av ett framgångsrikare Europa utgör en betydande utmaning, men rörligheten i Europa - t.ex. studentrörligheten - är fortfarande mycket låg.
EnglishThe most sensitive points in relation to tyres were without doubt mandatory moulding into or onto each sidewall, energy performance, wet grip index and noise emissions.
De känsligaste punkterna i samband med däck var utan tvekan obligatorisk prägling i eller på alla däcksidor, energieffektivitet, index för väggrepp vid vått väglag och bullerutsläpp.
EnglishThe new Commission must act like a college and not like 20 fiefdoms and the moulding of such a Commission will lie in the hands of the new President of the Commission.
Den nya kommissionen måste agera som ett kollegium och inte som 20 självstyrande enheter och utformningen av en sådan kommission kommer att ligga i händerna på den nye ordföranden i kommissionen.